DANH SÁCH ẤN PHẨM DỰ ÁN
HOÀ NHẬP NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRONG TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP

Ngày xuất bản: 01-01-2021
Tác giả/Xuất bản bởi: TVET Viet Nam
Tài liệu đào tạo- chuyển giao công nghệ ứng dụng Livestream- Truyền hình trực tiếp trong các tổ chức giáo dục

Ngày xuất bản: 01-01-2020
Tác giả/Xuất bản bởi: TVET Viet Nam
Chương trình đào tạo phối hợp theo tiêu chuẩn quốc tế

Ngày xuất bản: 01-01-2020
Tác giả/Xuất bản bởi: TVET
Tổng số bản ghi: 3
Cổng thông tin Hội đồng tư vấn nghề hỗ trợ trao đổi thông tin và điều phối hoạt động một cách hiệu quả của từng HĐTVN và giữa các HĐTVN. Cổng thông tin cho phép quản lý hoạt động, nhân rộng kết quả, trao đổi kinh nghiệm và bài học thành công, chia sẻ tài nguyên, tài liệu liên quan đến ngành nghề đào tạo và tư vấn, thảo luận các thách thức và giải pháp, công khai và truyền thông hoạt động của các HĐTVN, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động hợp tác nhà trường – doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo.

Thông tin liên hệ:
  • Email Cổng thông tin: iaboardsystem@gmail.com