ĐỐI TÁC - HỢP TÁC DOANH NGHIỆP
Giới thiệu
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ GIỚI VÀ THỦY LỢI
Xã Hố Nai 3 – Huyện Trảng Bom – Tỉnh Đồng Nai
Xã Thiện Tân – Huyện Vĩnh Cửu – Tỉnh Đồng Nai
Website: www.vcmi.edu.vn
Sứ mạng
Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có năng lực đào tạo chất lượng cao đa ngành, đa cấp trình độ, mô hình đào tạo nghề xanh, đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, tiếp cận trình độ đào tạo các nước ASEAN-4, các nước phát triển nhóm G20. Thực hiện nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ kỹ thuật trong giảng dạy và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phát triển kinh tế xã hội của địa phương và vùng Đông Nam Bộ; vận hành hệ thống quản trị hiện đại, thúc đẩy phát triển nâng cao năng lực tự chủ và hoạt động hiệu quả.
Tầm nhìn

- Giai đoạn 2021-2025, trở thành trường cao đẳng chất lượng cao, đào tạo đa ngành, đa cấp trình độ chất lượng cao; đa dạng các loại hình đào tạo. Là nơi gắn kết nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh và thích ứng với thị trường lao động. Đẩy mạnh đào tạo và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực trọng điểm về cơ khí, điện-điện tử, cơ giới; phát triển lĩnh vực tái tạo năng lượng và xanh hóa đào tạo.

- Giai đoạn 2026-2030, tiếp cận các chuẩn quốc tế, phấn đấu xây dựng Trường đến năm 2030 trở thành “Trung tâm giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề xanh chất lượng cao”, có uy tín trong nước, khu vực ASEAN và các nước trong nhóm G20. Giữ vững thương hiệu, mở rộng quan hệ hợp tác và cạnh tranh bình đẳng với các trường trong cả nước, khu vực ASEAN và thế giới.

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN NGHỀ
Thành viên Hội đồng tư vấn nghề Cơ Khí
TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ HĐ
1 Phạm Duy Đông Phó Hiệu trưởng - Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi Chủ tịch
2 Nguyễn Vương Long Phó Tổng GĐ – Công ty Hữu hạn Cơ khí Động lực toàn cầu Phó Chủ tịch
3 Phạm Văn Sơn TK. Cơ Khí - Trường Cao đẳng Cơ giới và thủy lợi Ủy viên Thư ký
4 Nguyễn Hữu Khánh Linh TP. GDNN, Sở LĐTBXH Đồng Nai Ủy viên
5 Nguyễn Thị Nga Phó ban đào tạo, Tổng hội xây dựng Việt Nam Ủy viên
6 Đặng Quốc Việt PGĐ. Công ty Cơ điện – Nhiệt lạnh Việt Nam Vina Engineer Ủy Viên
7 Lê Minh Tịnh Giám đốc dự án – Công ty cổ phần xây lắp kỹ thuật Việt Vietekcons Ủy Viên
8 Nguyễn Tiến Cường Giám đốc - Công ty TNHH Điện lạnh Duy Cường Ủy Viên
9 Nguyễn Tiến Hưng Giám đốc - Công ty TNHH Cơ khí Lâm Hưng Thịnh Ủy Viên
10 Phạm Vũ Hán Giám đốc - Công ty TNHH SXTM Như Nam Ủy Viên
11 Quách Hoàng Linh Tổng vụ - Công ty HHCN Kaifa Việt Nam Ủy Viên
12 Nguyễn Văn Vững PTK. Cơ khí - Trường Cao đẳng Cơ giới và thủy lợi Ủy Viên
13 Phạm Ngọc Tuyển TP. Đào tạo, Trường Cao đẳng Cơ giới và thủy lợi Ủy Viên
14 Nguyễn Đức Thọ GĐ TT HTTS&TVVL, Trường Cao đẳng Cơ giới và thủy lợi Ủy Viên
15 Nguyễn Trường An Cán bộ chương trình GIZ Ủy Viên
Thành viên Hội đồng tư vấn nghề Điện - điện tử
TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ HĐ
1 Phạm Duy Đông Phó Hiệu trưởng – Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi Chủ tịch
2 Nguyễn Hoàng Hiệp Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Cơ điện Lạnh Miền Đông Phó Chủ tịch
3 Dương Cảnh Toàn TK. Điện – Điện tử, Trường Cao đẳng Cơ giới và thủy lợi Ủy viên Thư ký
4 Ngô Quốc Đạt Chuyên Viên – Phòng GDNN, Sở LĐTBXH Đồng Nai Ủy viên
5 Nguyễn Thị Nga Phó ban đào tạo, Tổng hội xây dựng Việt Nam Ủy viên
6 Lý Đức Thọ TP. Kỹ thuật – Công ty CP Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình Ủy viên
7 Đặng Quốc Việt PGĐ. Công ty Cơ điện – Nhiệt lạnh Việt Nam Vina Engineer Ủy viên
8 Lê Minh Tịnh Giám đốc dự án – Công ty cổ phần xây lắp kỹ thuật Việt Vietekcons Ủy viên
9 Nguyễn Tiến Cường Giám đốc - Công ty TNHH Điện lạnh Duy Cường Ủy viên
10 Trương Thiên Hải Giám đốc - Công ty TNHH Điện lạnh Hải Quyền Ủy viên
11 Trần Thị Thùy Hương PTK. – Điện điện tử, Trường Cao đẳng Cơ giới và thủy lợi Ủy viên
12 Phạm Minh Phong Giảng viên khoa Điện - điện tử, Trường Cao đẳng Cơ giới và thủy lợi Ủy viên
13 Dương Mạnh Tuân PTP. Đào tạo, Trường Cao đẳng Cơ giới và thủy lợi Ủy viên
14 Nguyễn Đức Thọ GĐ TT HTTS&TVVL, Trường Cao đẳng Cơ giới và thủy lợi Ủy viên
15 Nguyễn Trường An Cán bộ chương trình GIZ Ủy viên
30-11-2022
Hội thảo Kỹ thuật về “Mô hình Hội đồng Kỹ năng – các yếu tố quyết định chính cho sự thành công và bền vững”
Hanoi Club, Số 76 Đường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Hiện nay, sự tham gia của doanh nghiệp vào cải cách và chuyển giao Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã trở thành một chủ đề nổi bật và được quan tâm hơn. Điều này được thể hiện rõ trong các chính sách và khung khổ pháp lý gần đây về GDNN, ví dụ như Luật GDNN năm 2014 cùng với Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ban hành một số điều của luật GDNN về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tham gia vào các hoạt động GDNN. Mô hình đào tạo phối hợp gắn kết các cơ sở GDNN với doanh nghiệp được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH. Thêm vào đó, Hội đồng kỹ năng ngành với vai trò như một cơ chế phối hợp các bên lần đầu tiên được đề cập trong chương 4 bộ Luật Lao động 2019 về GDNN và phát triển kỹ năng nghề. Nghị định 31 trong Luật Việc làm cũng đề cập đến một số điều về sự tham gia của doanh nghiệp trong việc đánh giá và ban hành Tiêu chuẩn Kỹ năng nghề quốc gia.
28-06-2023
Hội thảo kỹ thuật thảo luận về cơ chế Hội đồng kỹ năng cho ngành Năng lượng tái tạo
Khách Sạn Adonis, 55 Quang Trung, Hà Nội
01-03-2024 02:05 PM
“Hợp tác đào tạo tại Trường LILAMA 2 là điểm nhấn và điển hình cho sự hợp tác có hệ thống giữa các cơ sở GDNN và các doanh nghiệp ở Việt Nam”, ông Hoàng Thái Sơn – Chuyên viên Vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề...
01-03-2024 02:02 PM
Trong tháng 7 năm 2020, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (HueIC) và trường Cao đẳng Xây dựng số 1 (CTC1) cùng các doanh nghiệp đối tác đã tham dự các buổi hội thảo trực tuyến để tăng cường hoạt động vận hành Hội đồng tư vấn nghề mới được...
01-03-2024 02:00 PM
Vào ngày 17 tháng 12 năm 2020, cuộc họp các Hội đồng tư vấn nghề Công nghệ cơ khí, sưởi ấm và điều hòa không khí (SHC) và nghề Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà (EEB) đầu tiên đã diễn ra tại Trường Cao đẳng Cơ giới...
01-03-2024 01:59 PM
Vào ngày 05 tháng 01 năm 2021, cuộc họp Hội đồng tư vấn cho các nhóm nghề Cơ khí và nghề Điện – Điện tử lần thứ 2 đã diễn ra tại trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 (LILAMA 2), tỉnh Đồng Nai. Tham gia cuộc họp...
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
Trường đối tác
11
Hội đồng tư vấn nghề
2
Thành viên
17
Lượt truy cập
35
Bài viết đã được đăng
9
Thư viện/tài liệu được tải lên
0
Tài nguyên được tải lên
2
Sự kiện
1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ GIỚI VÀ THỦY LỢI
 Vocational College of Machinery and Irrigation (VCMI)
CS chính: Xã Hố Nai 3,Huyện Trảng Bom,Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251 396 8206 – 061 3968 203
CS đào tạo: Xã Thiện Tân,Huyện Vĩnh Cửu,Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251 3865739
E-mail: cogioivathuyloi@gmail.com
Website: https://vcmi.edu.vn
Năm thành lập trường: 28/8/1976
Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ NN&PTNT