Hội đồng tư vấn nghề Cao đẳng Kỹ nghệ IIGiới thiệu chung

Hội đồng Tư vấn Nghề của Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II là một tổ chức quan trọng gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm được tập hợp trên cơ sở chuyên môn nhằm hỗ trợ và tư vấn cho nhà trường; đóng vai trò như là một mắt xích giữa nhà trường và khối doanh nghiệp, cũng như các tổ chức Việt Nam và nước ngoài tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Với sứ mệnh chính là tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển bền vững của nguồn nhân lực kỹ thuật và kỹ năng cho thị trường lao động, Hội đồng này đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy sự hợp tác đối với các hoạt động giáo dục nghề nghiệp giữa nhà trường và doanh nghiệp. Bằng việc tập hợp và thảo luận với các đối tác quan trọng, Hội đồng Tư vấn (HVCT) không chỉ đảm bảo rằng các chương trình đào tạo được thiết kế phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường lao động mà còn tạo ra những cơ hội học tập và việc làm cho sinh viên. Sự hợp tác chặt chẽ này giúp tạo ra một môi trường học tập chất lượng cao và cung cấp nguồn nhân lực có kỹ năng và sẵn sàng đáp ứng với nhu cầu của ngành công nghiệp, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước và xã hội.

Để dễ quản lý, nhà trường hiện tại phân thành 2 hội đồng riêng biệt theo từng ngành cụ thể bao gồm: 

- Hội đồng tư vấn nghề Công nghệ ô tô 

- Hội đồng tư vấn nghề Kỹ thuật thoát nước & Xử lý nước thải.

  

  Hội đồng Tư vấn Nghề Công nghệ ô tôLuật Giáo dục nghề nghiệp (Điều 7, khoản 5): Theo quy định này, các hiệp hội doanh nghiệp và tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trách nhiệm tham gia vào việc xây dựng, thẩm định chương trình đào tạo nghề nghiệp, cũng như tuyên truyền và vận động doanh nghiệp thực hiện quyền và trách nhiệm trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Luật Giáo dục nghề nghiệp (Điều 15, khoản 1): Quy định về việc thành lập Hội đồng tư vấn trong các trường cao đẳng, với khả năng bao gồm các thành viên trong và ngoài nhà trường như các hiệp hội chuyên môn/nghề nghiệp và các công ty. Hội đồng tư vấn là một phần quan trọng của cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng.

Luật Giáo dục nghề nghiệp (Điều 15, khoản 2): Quy định về tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tư vấn do Hiệu trưởng trường cao đẳng quy định bằng văn bản. Mục đích của Hội đồng tư vấn: Mục đích chính của Hội đồng tư vấn là khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho khối doanh nghiệp, các tổ chức chính trị-xã hội và xã hội - nghề nghiệp, cũng như các tổ chức Việt Nam và nước ngoài tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Hội đồng tư vấn như là mắt xích kết nối giữa Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, người sử dụng lao động, các hiệp hội, công đoàn và chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chức năng của Hội đồng tư vấn nhằm tư vấn cho nhà trường mọi hoạt động liên quan đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho nghề Công nghệ ô tô.

Các mảng hoạt động chính

➡️ Tư vấn thực hiện các hoạt động đào tạo

✔️ Trong dài hạn: Thực hiện các khóa đào tạo nghề Công nghệ ô tô theo mô hình phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

✔️ Trong ngắn hạn: Cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn nâng cao tay nghề cho các cán bộ doanh nghiệp trong nghề Công nghệ ô tô.

➡️ Tư vấn giải pháp việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, cung ứng lao động cho doanh nghiệp.

➡️ Tư vấn giải pháp truyền thông định hướng nghề nghiệp và nâng cao hình ảnh giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt đẩy mạnh truyền thông nghề Công nghệ ô tô (như thực hiện các cuộc thi kỹ năng, ngày hội tuyển sinh..v.v..).

➡️ Tư vấn giải pháp phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp (hoạt động trong ngành ô tô), và sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp trong suốt quá trình đào tạo.

Thành viên Đơn vị Quyền hạn
PGS.TS. Bùi Văn Hưng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (HVCT) Chủ tịch Hội đồng
Lê Thanh Nhàn Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (HVCT) Phó chủ tịch Hội đồng
Trần Văn Lợi Công ty Cổ phần Garatructuyen Phó chủ tịch Hội đồng
Huỳnh Diệp Ngọc Long Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (HVCT)
Ủy viên/Thư ký Hội đồng
Trần Thị Thúy Hằng
Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (HVCT) Ủy viên
Nguyễn Duy Bảo Công ty Mitsubishi Satsco Ủy viên
Nguyễn Khắc Minh Công ty Mercedes-Benz Haxaco Điện Biên Phủ Ủy viên
Huỳnh Long Châu Công ty TNHH TMDV Ô tô Ngọc Châu Ủy viên
Võ Hữu Phi Hùng Công ty Cổ phần Ô tô Phú Mỹ (Phú Mỹ Ford) Ủy viên
Nguyễn Thái Tuy Công ty Auto's Only Ủy viên
Phan Ngọc Trung Công ty TNHH Ford Việt Nam Ủy viên
Nguyễn Hồng Phúc Công ty TNHH Kỹ thuật ô tô cơ giới Hồng Phúc Ủy viên  Hội đồng tư vấn Nghề Kỹ thuật thoát nước & Xử lý nước thảiLuật Giáo dục nghề nghiệp (Điều 7, khoản 5): Theo quy định này, các hiệp hội doanh nghiệp và tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trách nhiệm tham gia vào việc xây dựng, thẩm định chương trình đào tạo nghề nghiệp, cũng như tuyên truyền và vận động doanh nghiệp thực hiện quyền và trách nhiệm trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Luật Giáo dục nghề nghiệp (Điều 15, khoản 1): Quy định về việc thành lập Hội đồng tư vấn trong các trường cao đẳng, với khả năng bao gồm các thành viên trong và ngoài nhà trường như các hiệp hội chuyên môn/nghề nghiệp và các công ty. Hội đồng tư vấn là một phần quan trọng của cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng.

Luật Giáo dục nghề nghiệp (Điều 15, khoản 2): Quy định về tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tư vấn do Hiệu trưởng trường cao đẳng quy định bằng văn bản. Mục đích của Hội đồng tư vấn: Mục đích chính của Hội đồng tư vấn là khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho khối doanh nghiệp, các tổ chức chính trị-xã hội và xã hội - nghề nghiệp, cũng như các tổ chức Việt Nam và nước ngoài tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Hội đồng tư vấn như là mắt xích kết nối giữa Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, người sử dụng lao động, các hiệp hội, công đoàn và chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chức năng của Hội đồng tư vấn nhằm tư vấn cho nhà trường mọi hoạt động liên quan đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho nghề Kỹ thuật thoát nước và Xử lí nước thải.

Các mảng hoạt động chính

➡️ Tư vấn thực hiện các hoạt động đào tạo

✔️ Trong dài hạn: Thực hiện các khóa đào tạo nghề Kỹ thuật thoát nước và Xử lí nước thải theo mô hình phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

✔️ Trong ngắn hạn: Cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn nâng cao tay nghề cho các cán bộ doanh nghiệp trong nghề Kỹ thuật thoát nước và Xử lí nước thải.

➡️ Tư vấn giải pháp việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, cung ứng lao động cho doanh nghiệp.

➡️ Tư vấn giải pháp truyền thông định hướng nghề nghiệp và nâng cao hình ảnh giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt đẩy mạnh truyền thông nghề Kỹ thuật thoát nước và Xử lí nước thải (như thực hiện các cuộc thi kỹ năng, ngày hội tuyển sinh..v.v..).

➡️ Tư vấn giải pháp phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp (hoạt động trong ngành ô tô), và sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp trong suốt quá trình đào tạo.

Thành viên Đơn vị Quyền hạn
PGS.TS. Bùi Văn Hưng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (HVCT) Chủ tịch Hội đồng
Nguyễn Xuân Thành Nam Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (HVCT) Phó chủ tịch Hội đồng
Lý Thọ Đắc Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP. HCM Phó chủ tịch Hội đồng
Phạm Xuân Điều Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngành nước, Hội cấp thoát nước Việt Nam Phó chủ tịch Hội đồng
Phạm Văn Thành Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (HVCT) Ủy viên/Thư ký hội đồng
Trần Thị Thúy Hằng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (HVCT) Ủy viên
Nguyễn Thị Ngọc Bích Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (HVCT) Ủy viên
Trần Thị Loan Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (HVCT) Ủy viên
Nguyễn Văn Tiến Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngành nước, Hội cấp thoát nước Việt Nam Ủy viên
Nguyễn Quang Khải Công ty TNHH MTV DV Môi trường Phú Khánh Ủy viên
Nguyễn Thị Minh Huệ Công ty TNHH MTV DV Môi trường Phú Khánh Ủy viên
Nguyễn Thị Diệu Trung tâm Môi trường và Sinh thái Ứng dụng Ủy viên
Nguyễn Minh Nhật Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP. HCM Ủy viên
Huỳnh Tấn Đạt Công ty TNHH MTV Công nghệ Môi trường Lê Huỳnh Ủy viên

Đối tác Doanh nghiệp hợp tác cùng HVCT

12-06-2024 10:50 AM
Sáng 14.5, Hội đồng tư vấn nghề Kỹ thuật thoát nước và Xử lý nước thải thứ 3 trong khuôn khổ Chương trình đổi mới đào tạo nghề Việt Nam đã được thành lập tại Trường Cao đẳng kỹ nghệ II, thành phố Hồ Chí Minh....
13-05-2024 03:24 PM
Sáng ngày 11 tháng 05 năm 2024, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II công bố quyết định Thành lập Hội đồng Tư vấn nghề Công nghệ ôtô....
30-11-2022
Hội thảo Kỹ thuật về “Mô hình Hội đồng Kỹ năng – các yếu tố quyết định chính cho sự thành công và bền vững”
Hanoi Club, Số 76 Đường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Hiện nay, sự tham gia của doanh nghiệp vào cải cách và chuyển giao Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã trở thành một chủ đề nổi bật và được quan tâm hơn. Điều này được thể hiện rõ trong các chính sách và khung khổ pháp lý gần đây về GDNN, ví dụ như Luật GDNN năm 2014 cùng với Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ban hành một số điều của luật GDNN về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tham gia vào các hoạt động GDNN. Mô hình đào tạo phối hợp gắn kết các cơ sở GDNN với doanh nghiệp được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH. Thêm vào đó, Hội đồng kỹ năng ngành với vai trò như một cơ chế phối hợp các bên lần đầu tiên được đề cập trong chương 4 bộ Luật Lao động 2019 về GDNN và phát triển kỹ năng nghề. Nghị định 31 trong Luật Việc làm cũng đề cập đến một số điều về sự tham gia của doanh nghiệp trong việc đánh giá và ban hành Tiêu chuẩn Kỹ năng nghề quốc gia.
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
Trường đối tác
11
Hội đồng tư vấn nghề
2
Thành viên
5
Lượt truy cập
58
Bài viết đã được đăng
3
Thư viện/tài liệu được tải lên
0
Tài nguyên được tải lên
7
Sự kiện
0

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II

Địa chỉ: 502 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Bình, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Hotline: 0395 113 839

Email: phongtuyensinh@hvct.edu.vn