Carousel Example
Thông tin Trường

Thông tin chung

Mục tiêu

Đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp theo các bậc đào tạo ở các cấp trình độ: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe phù hợp với nghề nghiệp nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm, tham gia lao động trong và ngoài nước hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng.

Sứ mạng

Xây dựng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang là Trường chất lượng cao để đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp cao, nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của người lao động và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, góp phần thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tầm nhìn

Trở thành trường đào tạo hàng đầu về kỹ thuật công nghệ, mang lại giá trị cho cộng đồng và xã hội thông qua sự cam kết với chất lượng, sáng tạo và phát triển bền vững.


Mục tiêu và Sứ mệnh của Hội đồng Tư vấn Nghề Công nghệ Ô tô

Mục tiêu và sứ mệnh của Hội đồng

Mục tiêu
  • Duy trì mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa nhà trường, doanh nghiệp.
  • Mở rộng quan hệ hợp tác doanh nghiệp.
  • Nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo nghề Công nghệ ô tô.
  • Tiếp cận thị trường lao động từ học sinh, sinh viên tốt nghiệp của trường.
Sứ mệnh

Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ ô tô với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thực tế của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên.

Danh sách thành viên Hội đồng tư vấn

Danh sách thành viên Hội đồng tư vấn

Thành viên Hội đồng tư vấn nghề Công nghệ ôtô
TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ HĐ
1 Nguyễn Mạnh Hùng Phó Hiệu Trưởng, NTCT Chủ Tịch
2 Nguyễn Lê Thanh Tùng GĐ, Hino Trường Vinh – Chi nhánh Khánh Hòa Phó Chủ tịch
3 Matthias Angert Alwin Development Advisor GIZ Thành viên
4 Hồ Thị Châu Trưởng Phòng ĐBCL-KT, NTCT Thành viên
5 Võ Thành Hoàng Hiếu Trưởng Phòng Đào tạo, NTCT Thành viên
6 Hồ Phước Hoàng Trưởng Khoa Cơ khí, NTCT Thành viên
7 Huỳnh Hải Long Trưởng BM CN Oto, NTCT Thành viên - Thư ký
8 Huỳnh Chí Tuyệt Phó Trưởng BM CN Oto, NTCT Thành viên
9 Nguyễn Trường Vũ GĐ, Thaco Khánh Hòa - CN Sao Mai Anh Thành viên
10 Phạm Tuấn Khanh GĐ, Công ty TNHH Hyundai Tín Thanh Nha Trang Thành viên
11 Lê Tấn Lộc GĐ, Mazda – Kia Nha Trang - Công ty CP Ô tô Trường Hải (THACO) Thành viên
12 Phạm Bá Đóa Trưởng phòng HCNS, Công ty Mitsubishi Huy Tân Nha Trang Thành viên
13 Nguyễn Lê Phong Trưởng phòng Dv Công ty CP Ô tô Nha Trang - Nha Trang Ford Thành viên
14 Trần Trung Thành Trưởng phòng Dv, Công ty Vietnam Star Automobile/Mercedes Benz Nha Trang Thành viên
15 Đinh Huỳnh Khải Đường Phó GĐ, Honda Ô tô Khánh Hòa - Nha Trang Thành viên

Mục tiêu và Sứ mệnh của Hội đồng Tư vấn Nghề Điện Công nghiệp

Mục tiêu và sứ mệnh của Hội đồng

Mục tiêu
  • Đối với nhà trường: HĐTV được thành lập nhằm duy trì mối quan hệ hợp tác có hiệu quả giữa nhà trường, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Điện công nghiệp và các bên liên quan.
  • Đối với doanh nghiệp: HĐTV là kênh quảng bá quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường lao động từ học sinh, sinh viên tốt nghiệp của trường.
  • Đối với người học: HĐTV giúp học sinh, sinh viên tiếp cận công nghệ mới, môi trường làm việc thức tế tại các doanh nghiệp.
Sứ mệnh

Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Điện công nghiệp với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thực tế của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên.

Danh sách thành viên Hội đồng tư vấn

Danh sách thành viên Hội đồng tư vấn

Thành viên Hội đồng tư vấn nghề Điện công nghiệp
TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ HĐ
1 Văn Đình Thanh Phó Hiệu Trưởng, NTCT Chủ Tịch
2 Lê Ngọc Hà GĐ, Công ty TNHH MTV Xây Dựng Điện Hà Lâm Phó Chủ tịch
3 Hồ Thị Châu Trưởng Phòng BĐCL-KT, NTCT Thành viên
4 Võ Thành Hoàng Hiếu Trưởng Phòng Đào tạo, NTCT Thành viên
5 Phạm Minh Hoàng Trưởng Khoa Điện - Điện tử, NTCT Thành viên
6 Võ Triết Giang Trưởng BM Điện, NTCT Thành viên - Thư ký
7 Nguyễn Minh Tiến Phó Trưởng BM Điện, NTCT Thành viên
8 Nguyễn Hồng Công ty TNHH E.T.N.T Thành viên
9 Trần Công Quốc Công ty CP Ngọc Khang Thành viên
10 Trần Đình Sơn Nam Công ty TNHH HTL Thành viên
11 Võ Văn Cảnh GĐ, Công ty TNHH TMDV Đồng Tiến Thành viên
Danh sách điều hành cổng thông tin

Danh sách tổ điều hành Cổng thông tin IAB

STT Họ và tên Đơn vị, chức vụ Vai trò, nhiệm vụ điều hành cổng thông tin
1 Hồ Thị Châu Trưởng phòng BĐCL-KT, thành viên HĐTVN Điện công nghiệp, Công nghệ ô tô Tổ trưởng: Phụ trách, điều hành chung hoạt động cổng thông tin các HĐTVN.
2 Võ Triết Giang Trưởng bộ môn Điện, Thư ký HĐTVN Điện công nghiệp Thư ký: Phụ trách và cập nhật trực tiếp nội dung hoạt động của HĐTVN Điện công nghiệp lên cổng thông tin.
3 Nguyễn Minh Tiến Phó trưởng bộ môn Điện, thành viên HĐTVN Điện công nghiệp Thành viên: Trực tiếp cập nhật nội dung hoạt động của HĐTVN Điện công nghiệp lên cổng thông tin.
4 Huỳnh Hải Long Trưởng bộ môn Công nghệ ô tô, Thư ký HĐTVN Công nghệ ô tô Thư ký: Phụ trách và cập nhật trực tiếp nội dung hoạt động của HĐTVN Công nghệ ô tô lên cổng thông tin.
5 Huỳnh Chí Tuyệt Phó trưởng bộ môn Công nghệ ô tô, thành viên HĐTVN Công nghệ ô tô Thành viên: Trực tiếp cập nhật nội dung hoạt động của HĐTVN Công nghệ ô tô lên cổng thông tin.
6 Bùi Quang Khải Phòng ĐT, Phụ trách CNTT Hỗ trợ kỹ thuật: Quản trị và phân quyền người dùng tại các HĐTVN.
30-05-2024 07:40 AM
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 2374/UBND-KGVX ngày 08/3/2024 về việc Đoàn Hội đồng tỉnh Hiroshima, Nhật Bản đến thăm, làm việc tại tỉnh Khánh Hòa....
29-05-2024 04:45 PM
Thực hiện kế hoạch hoạt động của các HĐTVN năm 2024, từ ngày 19/3/2024, HĐTVN Công nghệ ô tô và HĐTVN Điện Công nghiệp đã phối hợp với các Khoa, Bộ môn tổ chức thành công kỳ thi Tốt nghiệp Hệ Cao đẳng khóa 15...
22-03-2024 07:45 AM
Ngày 19/3/2024, Trường CĐ KTCN Nha Trang tiếp đã tiếp và làm việc với đoàn đánh giá dự án Chương trình đổi mới giáo dục nghề nghiệp Việt Nam - II. Nhiều nội dung và kết quả tích cực đã được ghi nhận hướng đến nhiều sự hợp tác hiệu...
16-02-2024 04:43 PM
Ngày 27.05.2022, trường Cao đẳng nghề An Giang tổ chức Hội thảo thành lập Hội đồng tư vấn nghề Cơ điện tử hai cấp độ (Hội đồng chiến lược và Hội đồng triển khai) với mục tiêu tăng cường hiệu quả hợp tác giữa nhà trường và các doanh nghiệp...
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
Trường đối tác
11
Hội đồng tư vấn nghề
2
Thành viên
24
Lượt truy cập
60
Bài viết đã được đăng
10
Thư viện/tài liệu được tải lên
0
Tài nguyên được tải lên
4
Sự kiện
1

Nha Trang College of Technology
Địa chỉ:Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  
Điện thoại: 0258. 3881139