Tập huấn khai thác ứng dụng "Cổng thông tin Hội đồng tư vấn nghề"
THỜI GIAN:
từ ngày 22-02-2024
đến ngày 23-02-2024
ĐỊA ĐIỂM:
Trực tuyến
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:
Chương trình Đổi mới Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam
NGƯỜI TRÌNH BÀY:
TS. Phạm Ngọc Hưng
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
Thành viên chính thức của HĐTVN thuộc 11 Trường Cao đẳng đối tác của GIZ
HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
Trực tiếp
TÓM TẮT:
Mục đích xây dựng ứng dụng "Cổng thông tin Hội đồng tư vấn nghề" (https://iab.edu.vn) nhằm hỗ trợ việc trao đổi thông tin và điều phối hoạt động một cách hiệu quả của từng HĐTVN và giữa các HĐTVN. Cổng thông tin cho phép quản lý hoạt động, nhân rộng kết quả, trao đổi kinh nghiệm và bài học thành công, chia sẻ tài nguyên, tài liệu liên quan đến ngành nghề đào tạo và tư vấn, thảo luận các thách thức và giải pháp, công khai và truyền thông hoạt động của các HĐTVN, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động hợp tác nhà trường – doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo. Trong giai đoạn từ tháng 2 – 7/2024, Cổng thông tin sẽ được triển khai thí điểm tại 11 trường cao đẳng đổi tác của GIZ, sau đó tổng kết góp ý hoàn thiện và nâng cấp tính năng, đồng thời xây dựng mobile app hỗ trợ khai thác hiệu quả Cổng thông tin. Nhằm phục vụ triển khai thí điểm, GIZ phối hợp với 11 trường đối tác tổ chức tập huấn hai ngày về cách sử dụng Cổng thông tin cho các thành viên HĐTVN.
NỘI DUNG:

1.   Lý do tổ chức tập huấn

Với sự hỗ trợ và tư vấn của GIZ, 11 trường đối tác tại Việt Nam đã thành lập và vận hành 20 Hội đồng Tư vấn nghề (HĐTVN) với khoảng 300 thành viên. Tuy nhiên, các hoạt động của HĐTVN chủ yếu được tổ chức theo phương thức trực tiếp, chưa có sự hỗ trợ nhiều của công nghệ số. Hoạt động trao đổi thông tin trực tuyến giữa các thành viên chủ yếu qua các kênh giao tiếp đơn giản, phổ thông như Zalo, email.

Tại Hội thảo: “Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động giữa các Hội đồng tư vấn nghề” tổ chức ngày 08/09/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh, 11 trường đối tác đã thống nhất và đề xuất GIZ hỗ trợ xây dựng một ứng dụng nền tảng web nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động của từng HĐTVN và hợp tác giữa các HĐTVN.

Mục đích xây dựng ứng dụng "Cổng thông tin Hội đồng tư vấn nghề" (https://iab.edu.vn) nhằm hỗ trợ việc trao đổi thông tin và điều phối hoạt động một cách hiệu quả của từng HĐTVN và giữa các HĐTVN. Cổng thông tin cho phép quản lý hoạt động, nhân rộng kết quả, trao đổi kinh nghiệm và bài học thành công, chia sẻ tài nguyên, tài liệu liên quan đến ngành nghề đào tạo và tư vấn, thảo luận các thách thức và giải pháp, công khai và truyền thông hoạt động của các HĐTVN, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động hợp tác nhà trường – doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo.

Trong giai đoạn từ tháng 2 – 7/2024, Cổng thông tin sẽ được triển khai thí điểm tại 11 trường cao đẳng đổi tác của GIZ, sau đó tổng kết góp ý hoàn thiện và nâng cấp tính năng, đồng thời xây dựng mobile app hỗ trợ khai thác hiệu quả Cổng thông tin. Nhằm phục vụ triển khai thí điểm, GIZ phối hợp với 11 trường đối tác tổ chức tập huấn hai ngày về cách sử dụng Công thông tin cho các thành viên HĐTVN, thông tin cụ thể như sau.

2.   Mục tiêu tập huấn

Hoàn thành khóa tập huấn này, người tham gia sẽ có khả năng:

- Hiểu kiến ​​trúc tổng thể của ứng dụng và xác định các tính năng, khai thác hiệu quả các thông tin được cung cấp trên giao diện chính.

- Quản lý tài khoản người dùng, phân quyền người dùng và quản lý thông tin của các tổ quản trị, các hội đồng tư vấn nghề theo vai trò trong hệ thống.

- Đăng và duyệt bài viết, quản lý và sử dụng các tính năng như đặt lịch, giao việc, gửi thông báo, quản lý sự kiện, thảo luận thông tin trên diễn đàn.

- Quản lý và chia sẻ tài nguyên trong hệ thống riêng

- Sử dụng được các chức năng khác như quản lý thông tin hệ thống và truy cập báo cáo.

3.   Đối tượng tham gia

Chương trình tập huấn dành cho thành viên chính thức của các HĐTVN thuộc 11 trường đối tác của GIZ, chia làm hai nhóm:

- Nhóm 1: Thành viên thực hiện vai trò quản trị, cấu hình hệ thống (tham gia đào tạo ngày 1)

- Nhóm 2: Thành viên HĐTVN khai thác và vận hành các tính năng cơ bản của ứng dụng (tham gia đào tạo ngày 2)

Nhóm đối tượng quản trị ứng dụng được chia thành Ban Quản trị, TQuản trị, các HĐTVN được phân quyền cụ thể theo sơ đồ trong phụ lục đính kèm.

4.    Phương pháp tập huấn

Chương trình tập huấn được tổ chức trực tuyến (online) trên nền tảng hội thảo trực tuyến Microsoft Teams. Tập huấn theo phương pháp đào tạo thực hành trực tiếp trên ứng dụng.

5.   Thời gian tập huấn

Từ 08h00 – 16h30, ngày 22 & 23 tháng 2 năm 2024, riêng cho từng nhóm đối tượng

6.   Chương trình tập huấn chi tiết

Ngày 1: 22/2/2024

v Đối tượng: thuộc Nhóm 1 bao gồm người dùng thực hiện vai trò quản trị, cấu hình hệ thống người dùng thực hiện vai trò quản trị

v Mục tiêu:

Hoàn thành khóa tập huấn này, người tham gia có khả năng:

- Hiểu kiến ​​trúc tổng thể của ứng dụng và xác định các tính năng ứng dụng, khai thác hiệu quả các thông tin được cung cấp trên giao diện chính.

- Quản lý tài khoản người dùng, phân quyền người dùng và quản lý thông tin theo vai trò của thuộc Ban Quản trị, Tổ quản trị, HĐTVN theo Phụ lục Bảng phân quyền hệ thống

- Quản lý, chia sẻ tài nguyên

- Sử dụng được các chức năng khác như khai thác thông tin lịch sử hệ thống và truy cập chức năng thống kê báo cáo.

v Nội dung chính:

- Tổng quan về Cổng thông tin HĐTVN

- Thiết lập cấu hình chung hệ thống, trang riêng các Tổ Quản trị/Trường đối tác

- Quản lý và phân quyền người dùng

- Quản lý Ban Quản trị, Tổ Quản trị, HĐTVN

- Quản lý, sử dụng và chia sẻ tài nguyên

- Lịch sử hệ thống

- Thống kê báo cáo

v Thời gian:

- Sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h30, ngày 22/2/2024

v Đương link truy cập tập huấn trực tuyến:

Đại biểu truy cập theo đường LINK này trên MS Team do GIZ cung cấp

v Lịch tập huấn cụ thể:

Timeline

Activities

PIC

08:00 - 08:15

Phát biểu chào mừng

Đại diện GIZ

08:15 - 09:00

Giới thiệu tổng quan về Cổng thông tin HĐTVN

Chuyên gia

09:00 - 09:30

Sử dụng trang chủ

Chuyên gia

09:30 - 09:45

Đăng nhập và quản lý tài khoản cá nhân

Chuyên gia

09:45 - 10:00

Nghỉ giải lao

 

10:00 - 10:45

Quản lý người dùng, phân quyền, gán quyền cho người dùng

Chuyên gia

10:45 - 11:30

Quản lý, chia sẻ tài nguyên

Chuyên gia

 11:30 - 13:30

Nghỉ trưa

 

13:30 - 14:45

Quản lý các Tổ quan trị và các Hội đồng tư vấn nghề

Chuyên gia

14:45 - 15:00

Nghỉ giải lao

 

15:00 - 16:00

Thiết lập cấu hình trang chủ, trang riêng các tổ; thiết lập cấu hình thư điện tử

Chuyên gia

16:00 - 16:30

Khai thác thông tin lịch sử hệ thống và các tính năng thống kê báo cáo

Chuyên gia

16:30

Tổng kết

Chuyên gia

Ngày 2: 23/2/2024

v Đối tượng: Nhóm 2 thành viên khai thác và vận hành các tính năng cơ bản của ứng dụng

v Mục tiêu:

Hoàn thành khóa tập huấn này, người tham gia sẽ có khả năng:

- Hiểu cấu ​​trúc tổng thể của ứng dụng và xác định các tính năng ứng dụng, khai thác hiệu quả các thông tin được cung cấp trên giao diện chính.

- Đăng và duyệt bài viết, quản lý và sử dụng các tính năng như đặt lịch, giao việc, gửi thông báo, quản lý sự kiện.

- Quản lý và chia sẻ tài nguyên trong hệ thống riêng

- Khai thác được diễn đàn, đăng bài và bình luận trong diễn đàn.

v Nội dung chính:

- Quản lý tài khoản cá nhân: đổi pass, cập nhật thông tin cá nhân…

- Tổng quan về Cổng thông tin HĐTVN

- Đăng và phê duyệt bài viết.

- Quản lý lịch làm việc, giao việc.

- Quản lý tin nhắn và sự kiện.

- Quản lý, sử dụng và chia sẻ tài nguyên.

- Quản lý và sử dụng diễn đàn.

v Thời gian:

- Sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h30, ngày 23/2/2024

v Đương link truy cập tập huấn trực tuyến:

Đại biểu truy cập theo đường LINK này trên MS Team do GIZ cung cấp

v Lịch tập huấn cụ thể:

Timeline

Activities

PIC

08:00 - 08:15

Phát biểu chào mừng

Đại diện GIZ

08:15 - 09:00

Giới thiệu tổng quan về Cổng thông tin HĐTVN

Chuyên gia

09:00 - 09:30

Sử dụng trang chủ

Chuyên gia

09:30 - 09:45

Đăng nhập và quản lý tài khoản cá nhân

Chuyên gia

09:45 - 10:00

Nghỉ giải lao

 

10:00 - 10:45

Đăng, duyệt và đọc các bài viết

Chuyên gia

10:45 - 11:30

Quản lý lịch làm việc và các sự kiện

Chuyên gia

11:30 - 13:30

Nghỉ trưa

 

13:30 - 14:00

Khai thác tính năng gửi, đọc thông báo

Chuyên gia

14:00 - 14:45

Quản lý và chia sẻ tài nguyên

Chuyên gia

14:45 - 15:00

Nghỉ giải lao

 

15:00 - 16:30

Quản lý và khai thác diễn đàn

Chuyên gia

16:30

Tổng kết

Chuyên gia

7.   Yêu cầu kĩ thuật

  • Người tham dự cần chuẩn bị: Máy tính để theo dõi trong quá trình đào tạo và thực hành sau khi được đào tạo.
  • Các thiết bị đảm bảo kết nối Internet.

Phạm Xuân Hoàn

Sự kiện khác
Tổng số sự kiện: 3
Cổng thông tin Hội đồng tư vấn nghề hỗ trợ trao đổi thông tin và điều phối hoạt động một cách hiệu quả của từng HĐTVN và giữa các HĐTVN. Cổng thông tin cho phép quản lý hoạt động, nhân rộng kết quả, trao đổi kinh nghiệm và bài học thành công, chia sẻ tài nguyên, tài liệu liên quan đến ngành nghề đào tạo và tư vấn, thảo luận các thách thức và giải pháp, công khai và truyền thông hoạt động của các HĐTVN, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động hợp tác nhà trường – doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo.

Thông tin liên hệ:
  • Email Cổng thông tin: iaboardsystem@gmail.com