Lễ tổng kết khóa thực tập của sinh viên nghề Điện tử công nghiệp K13 tại công ty CANON Việt Nam
THỜI GIAN:
từ ngày 15-03-2024
đến ngày 15-03-2024
ĐỊA ĐIỂM:
Phòng Main conference, Nhà máy CANON Quế Võ
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:
Công ty CANON
NGƯỜI TRÌNH BÀY:
Công ty Canon VN
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
BGH, TP Đào tạo, Khoa điện - điện tử và sinh viên
HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
Trực tiếp

File đính kèm:
TÓM TẮT:
Đánh giá kết quả, tổng kết và vinh danh sinh viên nghề Điện tử công nghiệp của trường CĐCN Bắc Ninh
NỘI DUNG:
Đánh giá kết quả, tổng kết và vinh danh sinh viên nghề Điện tử công nghiệp của trường CĐCN Bắc Ninh
Vũ Quang Khuê

Sự kiện khác
Tổng số sự kiện: 3
Cổng thông tin Hội đồng tư vấn nghề hỗ trợ trao đổi thông tin và điều phối hoạt động một cách hiệu quả của từng HĐTVN và giữa các HĐTVN. Cổng thông tin cho phép quản lý hoạt động, nhân rộng kết quả, trao đổi kinh nghiệm và bài học thành công, chia sẻ tài nguyên, tài liệu liên quan đến ngành nghề đào tạo và tư vấn, thảo luận các thách thức và giải pháp, công khai và truyền thông hoạt động của các HĐTVN, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động hợp tác nhà trường – doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo.

Thông tin liên hệ:
  • Email Cổng thông tin: iaboardsystem@gmail.com