Hội thảo kỹ thuật thảo luận về cơ chế Hội đồng kỹ năng cho ngành Năng lượng tái tạo
THỜI GIAN:
từ ngày 28-06-2023
đến ngày 28-06-2023
ĐỊA ĐIỂM:
Khách Sạn Adonis, 55 Quang Trung, Hà Nội
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:
Chương trình Đổi mới Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam
NGƯỜI TRÌNH BÀY:
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
Đại diện Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, đại diện Chương trình Đổi mới Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, đại diện doanh nghiệp và chuyên gia
HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
Trực tiếp
TÓM TẮT:
Việt Nam được xác định là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước tác động của biến đổi khí hậu. Trong khuôn khổ cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) vào tháng 11 năm 2021 tại Glasgow, với mục tiêu đạt mức trung hòa carbon vào năm 2050, ứng phó với biến đổi khí hậu đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan thuộc khu vực công và khu vực tư nhân. Trên thực tế, sự phát triển năng động của ngành NLTT trong những năm qua cho thấy Việt Nam cần có chiến lược hành động một cách tổng thể và dài hạn hơn để phát triển lao động (tay nghề cao) cho ngành. Một chiến lược tích hợp trong đó phát triển nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu của quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng phải được thiết lập. Hiểu được bối cảnh Chuyển đổi Năng lượng Công bằng tại Việt Nam cùng với kinh nghiệm lâu năm của GIZ trong ngành năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo cũng như giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam, Chương trình TVET ủng hộ việc thành lập Hội đồng kỹ năng ngành năng lượng tái tạo (tập trung vào năng lượng gió và mặt trời).
NỘI DUNG:

Trong khuôn khổ thành lập Hội đồng kỹ năng ngành năng lượng tái tạo (NLTT), Chương trình TVET đã thực hiện nghiên cứu sơ đồ hóa các bên liên quan để tìm hiểu về chuỗi giá trị trong ngành NLTT, xác định các bên liên quan chính trong lĩnh vực gió và mặt trời. Vì vậy, Chương trình TVET cùng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội thảo kỹ thuật thảo luận về cơ chế Hội đồng kỹ năng cho ngành Năng lượng tái tạo. Mục đích của hội thảo là:

1) Khái quát về phát triển kỹ năng nghề thông qua mô hình Hội đồng kỹ năng ngành;

(2) Trình bày những phát hiện chính của nghiên cứu sơ đồ hóa các
bên liên quan;

(3) Xác định và thảo luận những thách thức chính trong ngành NLTT;

(4) Thảo luận về sự cần thiết của cơ chế Hội đồng kỹ năng ngành NLTT trong bối cảnh ở Việt Nam và

(5) Đề xuất các khuyến nghị về cơ chế hợp tác giữa Nhà nước – Doanh nghiệp – Cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong khuôn khổ Hội đồng kỹ năng ngành NLTT.

Nguyễn Nguyệt Linh

Sự kiện khác
Tổng số sự kiện: 3
Cổng thông tin Hội đồng tư vấn nghề hỗ trợ trao đổi thông tin và điều phối hoạt động một cách hiệu quả của từng HĐTVN và giữa các HĐTVN. Cổng thông tin cho phép quản lý hoạt động, nhân rộng kết quả, trao đổi kinh nghiệm và bài học thành công, chia sẻ tài nguyên, tài liệu liên quan đến ngành nghề đào tạo và tư vấn, thảo luận các thách thức và giải pháp, công khai và truyền thông hoạt động của các HĐTVN, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động hợp tác nhà trường – doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo.

Thông tin liên hệ:
  • Email Cổng thông tin: iaboardsystem@gmail.com